ดาวคู่ธาตุไฟ อาทิตย์ เสาร์

 
    

      ความหมาย ดาวคู่ธาตุ

     พระเคราะห์คู่ดาว ถือว่ามีความสำคัญในการอ่านดวง ในการออกคำพยากรณ์ ซึ่งจะต้องอาศัยความเข้าใจ และความจำในความหมายของดาวแต่ละดวง  เพื่อนำดาวมาผสมผสานนำมาออกคำทำนาย ซึ่งความหมายของพระเคราะห์ดาวคุ่นี้ จะเป็นในส่วนการอ่านขยายความในตัวตนเรือนชะตา ในภพเรือนๆนั้นให้ได้ละเอียดมากขึ้น ขยายความได้มากขึ้น ซึ่งในสมัยโบราณจะใช้พระเคราะห์คู่ดาวหลักๆ ที่ก่อให้เกิดความหมายพิเศษขึ้นมา ก็คือ
    
    พระเคราะห์ดาวคู่ ดาวคู่ธาตุ .. 
อาทิตย์ (๑) - เสาร์ (๗) = คู่ธาตุไฟ    
จันทร์ (๒) - พฤหัส (๕) = คู่ธาตุดิน    
อังคาร (๓) - ราหู (๘) = คู่ธาตุลม  
พุธ (๔) - ศุกร์ (๖)  = คู่ธาตน้ำ 


      พระเคราะห์ดาว ดาวคู่ธาตุ .. ไฟ  
อาทิตย์ (๑) - เสาร์ (๗)  = คู่ธาตุไฟ 

อาทิตย์ (๑) หมายถึง เกรียติยศ ศักดิ์ศรี  (อ่านเพิ่มเติมที่ความหมายดาวอาทิตย์ ) 
ส่วน .. เสาร์(๗) หมายถึง อดทน รอคอย (อ่านเพิ่มเติมที่ความหมายดาวเสาร์ ) 

เมื่อไฟ กับ ไฟ มาอยู่ด้วยกัน  จึงทำให้หน้าที่ ส่งเสริม เกื้อกูลกัน ที่ร้อนอย่างไฟอาทิตย์ ก็ว่าร้อนอยู่แล้ว เมื่ออยู่ร่วมกับไฟอย่างเสาร์ จึงส่งผล ร้อนทวีมากขึ้น  มุ่งมั่นมากขึ้น มีความอดทน อดกลั้นได้มากขึ้น เพื่อชื่อเสียง เพื่อเกรียติยศ เพื่อการงาน เพื่อการเงิน ขึ้นกับว่าคุ่ธาตุคู่นี้ ไปอยู่ภพเรือนไหนนั่นเอง 
 
ความที่เป็นคู่ธาตุไฟ ฉะนั้นความคิด จึงเป็นในลักษณะมุ่งมั่น ตั้งใจมาก แค่ดาวธาตุไฟดวงเดียวก็หาความสบายใจไม่ค่อยได้อยู่แล้ว เมื่อมาคู่ธาตุไฟมาอยู่ด้วยกัน จึงทำให้ความคิดความอ่าน ไม่ใคร่สงบสุข ในชีวิตมักเป็นไปด้วยความปราถนาและความอยาก จึงทำให้ชีวิตมักมีแต่เรื่องไม่สบายใจ มีแต่เรื่องร้อนใจเข้าสม่ำเสมอ (ความร้อนอยู่ที่ใจ ใจก็ร้อนขึ้นเนอะ 55555)
 
ด้านดี มีความอดทน อดกลั้น รอคอย มากขึ้นเพื่อสร้างชื่อเสียง เพื่อสร้างฐานะ  เพื่อเกรียติ มีความละเอียด ความสุขุมในการดำเนินชีวิต  มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีลักษณะของการเป็นผู้นำที่ดี 
 
ด้านเสีย  เอาแต่ใจ หยิ่งถือตัว ให้ความสำคัญกับชื่อเสียง เกรียติยศ หน้าตา ฐานะ เกรงกับเฉพาะสิ่งรอบๆข้างมากเกินไป จึงทำให้ขาดความเป็นตัวของตัวเอง กลัวเสียเกรียติ กลัวเสียหน้า ประมาณนี้

 
คุณลักษณะของ ธาตุไฟ  
ธาตุไฟ  มีคุณลักษณะ  ร้อน  แรง รวดเร็ว ให้พลังงาน  จึงส่งผลแน่นอน โถมใส่ 
 
พระเคราะห์ ดาวคู่ธาตุไฟ
ดาวคู่ธาตุไฟ : จะบอกถึงวาสนา  ความรุ่งโรจน์ความก้าวหน้า  ความลำบากการฝ่าฟันไปสู่ความสำเร็จ  การบากบั่นในสิ่งที่ได้มา  การต่อสู้เพื่อความสำเร็จ ความอุดมสมบรูณ์ในเรื่องที่ต้องการได้ ไม่ว่าจะฐานะ เงินทอง เกรียติยศ ชื่อเสียง ฯ
 

อาทิตย์(๑) เป็นดาวธาตุไฟตามทักษา ต้นธาตุ จึงทำให้มีความร้อนแรง  จัดแบบไฟโถมใส่ ร้อนมาก โหมร้อน แผดเผา ไม่มีการรั้งรอ  ร้อนแบบแผดเผา ให้ความร้อน ให้พลังงาน ให้ความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ ฉะนั้นจึงให้ผลถึงความก้าวหน้า ความอุดมสมบรูณ์ ความมั่งคั่ง มั่นคง แต่ต้องเหน็เหนื่อยนะ 

คำว่าต้น หมายถึง ต้นคิด ต้นการกระทำ ต้นตัวอย่าง ต้นแบบ จึงทำใหจึงมีความคิดแบบเบ็ดเสร็จ ใจร้อน ใจเร็ว คิดปุบทำปับ ขาดการไตร่ตรอง ถ้ายิ่งได้ดาวตนุเศษ(จิตใจ) เป็นดาวต้นธาตุไฟ และอยู่ราศีธาตุไฟด้วยแล้ว  ก็ทำให้ยิ่งร้อนมากขึ้น  รวดเร็วกว่าเดิม เข้าไปอีก  จึงทำให้มีความเป็นผู้นำ เช่น ผู้นำเมืองก็นายก  ผู้นำบ้านก็พ่อบ้าน  ผู้นำบริษัทก็ผู้จัดการ ฯ


ดาวเสาร์(๗) ปลายธาตุไฟตามทักษา  จัดเป็นดาวธาตุไฟที่ให้ความร้อนแรงเหมือนกัน แต่ความร้อนแรงไม่เท่าอาทิตย์ ชื่อก็บอกแล้วต้นกับปลายอ่ะนะ  !!!ถึงจะเป็นปลายธาตุไฟ แต่ก็ยังมีการกรุ่นด้วยไอความร้อนอยู่ตลอดเวลา เรียกว่ารอวันปะทุว่าง้านเถอะ  ฉะนั้นเมื่อดาวธาตุไฟอย่างดาวเสาร์จึงจัดว่าเป็นเหมือนไฟมีเชื้อความร้อน ไฟสุมขอน

เสาร์(๗) เป็นดาวธาตุไฟ ปลายธาตุ จัดว่าเป็นไฟสุมขอน เป็นไฟที่กรุ่นอยู่ตลอดเวลา เป็นไฟที่รอวันลุกฮือ แต่จะดับไม่ดับ เรียกว่าฉันรอวันของฉันอยู่ เมื่อดาวธาตุไฟจรเข้ามากระทบหรือสัมพันธ์กระทบถึง ก็จุดไฟลุกฟรึ๊บพรั๊บได้เลย ฉะนั้นไฟปลายธาตุนี้ เป็นไฟที่กระทำหน้าที่ของมัน ไปเรื่อยๆ เงียบๆแต่ไม่ดับรอแค่วัน เวลา เหตุการณ์ เข้าช่วยหนุน ก็ทำให้ไฟนั้น โชติช่วงขึ้นอีกครั้ง 


หากอาทิตย์(๑) และ เสาร์(๗) เป็นดาวธาตุไฟเมื่อเข้าร่วมเรือนกัน ไฟกับไฟ ย่อมทำหน้าที่เกื้อกูล ส่งเสริมัน สนับสนุน ค้ำจุนกัน ไม่มีใครขัดกัน ย่อมไม่มีหักล้างกัน
       

     

                   
        
        อาทิตย์(๑)-เสาร์(๗) คู่ธาตุไฟ อยู่เรือนราศีเมษธาตุไฟ 

อาทิตย์(๑)ธาตุไฟอยู่กับเสาร์(๗)ธาตุไฟ ไฟเข้ามาอยู่กีบราศีเมษธาตุไฟเหมือนกันย่อมสนับสนุนกัน ย่อมส่งเสริมไม่มีการหักล้างกัน 

ดาวอาทิตย์(๑) ในราศีนี้ ก็กระตุ้นความคิด ตื่นตัวให้อยากทำนู้นทำนี่อยู่เรื่อยๆ คิดอะไรใหม่ๆได้ตลอดเวลา คิดทำอะไร  ดาวเสาร์(๗)ธาตุไฟเหมือนกัน ย่อมส่งเสริมไม่เคยคิดหักล้างกัน ไม่คิดคัดค้าน แถมยังช่วยทำกุลีกุจอ ช่วยมาเป็นแรงงาน ออกแรงทำให้โดยมิคัดค้าน โดยมิเหน็ดเหนื่อย เมื่อดาวธาตุไฟทั้งสองมาอยู่ในเรือนธาตุไฟ ซึ่งเป็นที่ที่พร้อมจะสนับสนุน เป็นทำเลทองของดาวอาทิตย์และดาวเสาร์ ที่จะร่วมทำนำไปสู่ความสำเร็จ ได้โดยไม่เหนื่อยยากอะไร

อาทิตย์(๑)ในราศีนี้ ยังได้ตำแหน่งถึงอุจน์ ย่อมบอกถึงว่าอาทิตย์อย่างธาตุไฟ ที่เคยเร็ว แรง  ย่อมมีกำลังร้อน เร็ว แรง เพิ่มขึ้น สูงขึ้นไปอีก 
เมื่อเสาร์(๗) มาร่วมเรือนในราศีนี้ ถึงจะมีตำแหน่งเป็นนิจน์ ซึ่งหมายถึงการด้อยกำลังลงก็ตาม แต่เมื่อได้กำลังของธาตุไฟของอาทิตย์(๑) เข้ามาเสริม ก็สามารถทำให้ดาวเสาร์(๗) ฟื้นคืนกำลังขึ้นมาได้ นั่นเอง 

หมายเหตุ : ดาวอาทิตย์และดาวเสาร์ ร่วมเรือนกันราศีนี้ ต้องไม่เป็นอริ มรณะ และ วินาศน์ จึงจะถือเป็นดาวคู่ธาตุไฟ ที่ส่งเสริมในดวงชะตา


        

อาทิตย์(๑)-เสาร์(๗) คู่ธาตุไฟ อยู่เรือนราศีกรกฎธาตุน้ำ 

ดาวอาทิตย์ธาตุไฟอยู่กับดาวเสาร์ธาตุไฟ ไฟกับไฟย่อมเกื้อกูลกันสนุบสนุนกัน ไม่มีใครห้ามใคร แต่ไฟกับไฟมาอยู่เรือนธาตุน้ำนี่สิ ไฟมาอยู่กับน้ำ น้ำย่อมขัดกับไฟ น้ำย่อมไม่เกื้อกูลแถมยังขัดขวาง มิให้กระทำการใดๆ ให้สำเร็จได้โดยง่าย อะไรที่จะได้ย่อมถูกขัดขวาง มีอุปสรรคจากเรื่องเล็กๆน้อยๆ ที่เจ้าชะตาคิดว่าเรื่องมิใช่ปัญหา หรือเกิดปัญหาขึ้นเพราะความคิดขัดแย้งกัน หรืออาจจะเกิดขึ้นสถานที่ไม่อำนวย แต่มิใช่ว่าจะไม่สำเร้จนะ สำเร็จนะแต่เหนื่อยหน่อย

หมายเหตุ : อาทิตย์และเสาร์ ร่วมเรือนกันราศีนี้ ต้องไม่เป็นอริ มรณะ และ วินาศน์ จึงจะถือเป็นดาวคู่ธาตุไฟ ที่แก้ไขปัญหาอุปสรรค ขัดขวางให้ผ่านพ้นไปโดยไม่เหน็ดเหนื่อยมากๆ

     
       

     อาทิตย์(๑)-เสาร์(๗) คู่ธาตุไฟ อยู่เรือนราศีตุลย์ธาตุลม

ดาวอาทิตย์ธาตุไฟอยู่กับดาวเสาร์ธาตุไฟ ไฟกับไฟย่อมเกื้อกูลกันสนุบสนุนกัน แต่ดาวธาตุไฟมาอยู่เรือนราศีตุลย์ เรือนธาตุลมต้นธาตุ ลมมีอยู่จับต้องไม่ได้ ไม่มีรูปลักษณ์แน่นอน มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่สัมผัสได้ ไฟมาอยู่เรือนธาตุลม ลมจะช่วยโหม ช่วยฮือให้ไฟนั้นแรงขึ้น ลมเข้ามาทางไหนก็ได้ทั้งสิ้น เมื่อไฟมาอยู่รวมกับราศีธาตุลม จึงเป็นลักษณะการช่วยกระพือให้ไฟแรงขึ้น และไม่สามารถกำหนดทิศทาง หรือกำหนดที่หมายได้อย่างแน่นอน 

ฉะนั้นเปรียบเป็นเรื่องเป็นคน ก็ไม่สามารถกำหนดเรื่องราว และอารมณ์ได้ ที่ปลายแน่นอนได้นั่นเอง ส่วนใหญ่ มักจะเลยเถิด บานปลาย

หมายเหตุ : อาทิตย์และเสาร์ ร่วมเรือนกันราศีนี้ ต้องไม่เป็นอริ มรณะ และ วินาศน์ จึงจะถือเป็นดาวคู่ธาตุไฟ เพราะอยู่ในเรือนเหล่านี้ นั่นอาจจะหมายถึงเรื่องที่เกิดขึ้น อารมณ์ที่เกิดขึ้น ก็อาจจะบานปลายมาก เลยเถิดขึ้นไปอีก


       

อาทิตย์(๑)-เสาร์(๗) คู่ธาตุไฟ อยู่เรือนราศีตุลย์ธาตุดิน

ดาวอาทิตย์ธาตุไฟอยู่กับดาวเสาร์ธาตุไฟ ไฟกับไฟย่อมเกื้อกูลกันสนุบสนุนกัน แต่ดาวธาตุไฟมาอยู่เรือนราศีมังกร เรือนธาตุดินต้นธาตุ เมื่อไฟมาอยู่ธาตุดิน ไฟกับดินมิได้กลืนกลมเกลียวกัน แต่จะต่างทำหน้าที่ซึ่งกันและกัน ไฟก็เผาผลาญไป ดินก็อยู่แบบแข็งๆของตนเองไป แต่ไฟมาอยู่กับดิน ดินย่อมได้รับความร้อนจึงทำให้ดินนั่นกระด้างแข็งมากขึ้น แห้งแล้งมากขึ้น เสาร์มาอยู่เรือนตัวเองจึงทำให้รู้ว่ามั่นคง อุดม สมบรูณ์ในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแบบตั้งรับมากกว่าแสวงหา

ฉะนั้นหากเป็นคน ก็จะดูโดดๆ ดูเหมือนไม่กระตือรือร้น ทำสิ่งใดก็จะทำของตนไปเรื่อยๆเพราะวางเป้าหมายแน่วแน่ธาตุดิน และทำอย่างย่อท้อตามลักษณะของธาตุไฟ ที่มีการโหมเป็นระยะๆนั่นเอง

หมายเหตุ : อาทิตย์และเสาร์ ร่วมเรือนกันราศีนี้ ต้องไม่เป็นอริ มรณะ และ วินาศน์ จึงจะถือเป็นดาวคู่ธาตุไฟ ช่วยส่งเสริมมุ่งมั่น ให้กระทำการสำเร็จ ถึงแม้นจะไม่โหมทำให้สำเร็จได้รวดเร็วก็ตาม


:: By คุณยายกลิ่นโสมSmileySmiley

หมายเหตุท้ายหมายเหตุอีกครั้งนะ : สามารถใช้หลักการนี้อ่านในราศีอื่นๆ เพียงแต่ให้ลดกำลังและอ่านดาวเรือนในผสมเข้าไปเท่านั้นก็ใช้ได้ค่ะ

#คุณยายกลิ่นโสม :: 141SmileySmiley
#บ้านคุณยายกลิ่นโสม  #www.baankhunyai.com 
#เรียนโหราศาสตร์ไทยด้วยตนเองฉบับคุณยายกลิ่นโสม 
#เรียนดวงไทยฟรี ที่เวปฯ #บ้านคุณยาย.com 
#เรียนโหราศาสตร์ไทยง่ายกว่าที่คิด  
#อ่านดวงไทยสไตล์คุณยายกลิ่นฯ 
#อ่านดวงอิงดาวกับคุณยาย  
#ยายกลิ่นงัดแงะแกะดวง
----------------------
ดูดวงติดต่อ Line : baankunyai


หมายเหตุจ๊ะโหราศาสตร์ไทยที่ยายเขียนในบล๊อคนี้ เป็นการเขียนการอ่านดวงแบบดวงอีแปะ ซึ่งจะเขียนวิธีการให้อ่านง่ายๆตามแบบสไตล์ของยายเท่านั้น วัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการแบ่งปันกัน ซึ่งยายหวังว่าคงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆผู้ที่สนใจและกำลังศึกษาในวิชาโหราศาสตร์ ได้บ้างนะจ๊ะ

Visitors: 91,136