พระคาถาหนุนดวงชะตาคาถาหนุนดวงชะตา​
 
ตั้งนะโม 3 จบ
 
"นะโม เม สัพพะเทวานัง​ สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง​ สุริยัญจะ ปะมุญจะถะ​ สะสิ ภุมโม จะ เทวานังวุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ​ ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภัง​ โสโร ราหูเกตุ จะ มะหาลาภัง
 
สัพพะ ภะยัง วินาสสันติ
สัพพะ ทุกขัง วินาสสันติ
สัพพะ โรคัง วินาสสันติ
 
ลักขะณา อะหัง วันทามิ สัพพะทา
 
สัพพะเทวา มัง ปาละยันตุ
สัพพะทา เอเตนะ มังคะละเตเชนะ
สัพพะโสตถี ภะวันตุเม"
 
สมเด็จพระพนรัต (พระมหาเถรคันฉ่อง) วัดป่าแก้ว​ ได้ถวายคาถานี้ให้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสวดเมื่อครั้งที่ทรงออกรบกู้ชาติ
 

โดยคาถานี้มีอานุภาพมาก เชื่อว่าสามารถคุ้มครองหนุนดวงชะตาให้ดีขึ้นได้ พ้นจากความทุกข์กายทุกข์ใจ โชคดีมีชัย เจริญในโภคทรัพย์

#คุณยายกลิ่นโสม
#อ่านดวงไทยสไตล์คุณยายกลิ่นฯ
#เรียนดวงไทยฟรีที่เวปบ้านคุณยายกลิ่นโสม
#เรียนโหราศาสตร์ไทยด้วยตนเองฉบับคุณยายกลิ่นโสม #
www.baankhunyai.com


Visitors: 91,128