ออกโรงทาน งานครบรอบ วัดท่าซุง

    
​​​​​​​

ออกโรงทาน งานครบรอบแห่งการมรณะ ๒๘ ปี ฯ
.
บุญโรงทานงานครบรอบมรณะ๒๘ปีพระราชพรหมยานนี้สำเร็จแล้ว 
.
ขอกราบขอบพระคุณ ท่านเจ้าอาวาสวัดท่าซุง(หลวงพ่อสมนึก) ที่เมตตาให้เข้าร่วมออกโรงทานฯ .
ขอกราบขอบพระคุณ ท่านเจ้าอาวาสวัดวีระโชติฯ(หลวงพ่อองอาจ) ที่เมตตา ให้คณะโรงทานเจ้าคุณฯเป็นตัวแทนวัดออกโรงทานฯ .
ขอกราบขอบพระคุณหลวงพี่พิษณุ (วัดท่าซุง) และหลวงพี่เจี๊ยบ(วัดวีระโชติฯ) ที่เป็นธุระดุแลคณะฯตั้งแต่ต้นจนจบงานแล้วเสร็จ .
ขอขอบคุณทีมคณะคุณยายลำใย ที่ทั้งอึด ถึก สู้กันไม่ถอยจริงๆ .
ขอโมทนาและขอบคุณ หลานคุณวาสนา ที่สงเคราะห์ ล้างผักให้ ซึ่งล้างกันนานกว่า 10 ชม. .
และขอบคุณ พี่ตุ๊ก เมตตา , คุณโย ศักดิ์ชัย  ,คุณต้อง ,คุณต้อ ,คุณรณ , หนูต้าร์ , หนูปุ้ย ,หนูไหว ,พี่ไก่ และ ป้าๆ พี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ ทุกคนที่มิได้เอ่ยนาม และ .
ขอโมทนากับท่านเจ้าภาพโรงทาน ขนมจีนน้ำยาไก่ แกงเขียวหวาน แกงเผ็ดหน่อไม้ ๓,๐๐๐ ชาม และ ลูกชิ้นทอด ทอดมันปลากราย ๑๐๐ กิโล .

ขอผลบุญนี้เป็นปัจจัย ส่งถึงท่านทั้งหลายและผู้โมทนา บังเกิดความสำเร็จ ความสมหวัง ความคล่องตัวทุกประการด้วยเทอญ หากเกิดภพชาติใดก็ไม่อดอยากหิวโหย มีของกินของใช้ไม่ขาดแคลน อยู่ที่ไหนก็มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ หน้าตาผ่องใส เดินทางไปที่ใดมีแต่ความปลอดภัย พรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติ มีกินมีใช้ไม่ขาดสาย เดินทางไปที่ใดมิมีอดอยาก อิ่มใจ อิ่มกาย .

รายนามท่านเจ้าภาพขนมจีนน้ำยาไก่ แกงเขียวหวาน แกงเผ็ดหน่อไม้ ๓,๐๐๐ ชาม
และ ลูกชิ้นทอด ทอดมันปลากราย ๑๐๐ กิโล .
ขอโมทนากับท่านเจ้าภาพโรงทาน
.
เฮียเสกสรร ศรีวิภาสถิตย์ โรงน้ำแข็งไอเลิฟ เจ้าภาพไก่ ๘๐ กก.
เฮียเสกสรร ศรีวิภาสถิตย์  โรงน้ำแข็งไอเลิฟ เจ้าภาพลูกชิ้นหมู ๔๐ กก.
พี่หมวยวัตถุมงคล และ พี่คมน์ จนท.จิตอาสา เจ้าภาพทอดมันปลากราย ๑๐๐ กก.
คุณต้าร์ สกุลยา  เจ้าภาพน้ำมันองุ่น ๑๐ แกลลอน
คุณกนกวรรณ วัดสำโรง(เฟริ์น) ขนมไทย ๒๕๐  ชิ้น
คุณวาสนา เรืองคำ เจ้าภาพผักสดทุกชนิด ๑๓๖  กก.
คณะศรัทธาบารมี หลวงพ่อวัดท่าซุง  ๖๙,๙๑๖  บาท
ต้นบุญ_คุณแหม่ม  หมูศา  กวักกวัก กระต่ายวงษ์พระจันทร์  ๓๐๐.๑๒ บาท
คุณอังสนา สปิลเล่อร์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณตุ้ม รจนา พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณบี นพัชนันต์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณสมศรี  ธีระมั่นคง  พร้อมครอบครัว  ๑,๐๐๐  บาท
คุณเอ อนุวัฒน์ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
พี่ต่าย_พี่บอย จนท.วัดวีฯ  ๑๐๐  บาท
คุณศักดิ์ชัย นิลสวัสดิ์ พร้มครอบครัว ๑,๐๐๐  บาท
คุณติ่ง อทิรัตน์พร้อมครอบครัว  ๑๐๙ บาท
คุณป้อม กันยารัตน์  พร้อมครอบครัว  ๔๐๐  บาท
คุณกวาง บุษยาพร  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณแอน ธนภร พร้อมครอบครัว   ๓๐๐  บาท
คุณสมใจ ไพมณี และคุณอุรุชา ริม พร้อมครอบครัว   ๑๐๐  บาท
คุณปาริชาต เอี่ยมจันทร์ และครอบครัว  ๘๐๐ บาท
นาย ขวัญชัย พัวพันธ์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
นางสาว ชุติมา นิลแก้ว พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณธนพัฒน์ ภูรีกุลพิพัฒน์ และครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณสิทธิโชค นาท้าว พร้อมครอบครัว  ๒๐๐ บาท อุทิศผลบุญนี้แด่คุณพ่อชวลิต นาท้าว
คุณนิวัฒน์ กาวีจันทร์  พร้อมครอบครัว  ๑๙๙  บาท
คุณธวัลรัตน์ จงเพิ่มวัฒนะผล  พร้อมครอบครัว  ๑๕๙  บาท
คุณแม่อำพัน คุณพ่อ สะโอช เอี่ยมจันทร์  ๗๐๐ บาท
คุณนุก ระพีย์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณเดช อิทธิเดช  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐ บาท
คุณอนุธิดา  ทีปวัฒน์ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณหน่อย พัทยา  พร้อมครอบครัว  ๒๐  บาท
คุณรชตะ พร้อมครอบครัว  ๒๖  บาท
คุณศิริพร  พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณแพรทิพย์ ตียะไพบูลย์สิน  พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณเสน่ห์  ประกอบเที่ยง พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณเสาวนีย์  ศร๊ทะรัง  พร้อมครอบครัว ๒๐๐  บาท
คุณเบิ้ม  อรรถพล  พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
หลวงน้าตุ๊ก  ๓๐๐ บาท
คุณนุก วรพงษ์พร้อมครอบครัว ๑๐๘ บาท
คุณสายป่าน ศรีสองเมือง พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณณัชชา คุณวุฒิ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐บาท
คุณสรินทร์ทิพย์ เลิศอัศวพล และครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณพีรณัฐ  รัตนเกื้อ  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณผกามาส จันทนิล - นายธวัชชัย ศรีสถาพร  พร้อมครอบครัว   ๑๐๐   บาท
คุณรำพึง หิรัญชา  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐   บาท
คุณตุ้ม หทัยรักษ์ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณปุณณดา โอกาศรัตน์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณวัฒนา - คุณเบญจมาพร  สุขแสน   ๒๐๐  บาท
คุณหมวย จิดดาภา  พร้อมครอบครัว ๑๐๘ บาท
คุณวิ ลภัสรดา พร้อมครอบครัว ๙๙  บาท
คุณอ๊อด ศรายุทธ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณปิยาภรณ์ พุสิงห์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณอุ๋ม พิชามญช์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณนารีรัตน์ กฤษณัมพก พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณข้าวปุ้น จริญญดา  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณสาคร ประทุมกุล  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
"mystitch"  ร้านปักผ้า ที่โลตัส กม.๘บางนา-ตราด  ๔๐๐  บาท
คุณกรรณิการ์ เต็มโศภินกุล  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณวิภูสนา  จันทรา พร้อมครอบครัว  ๑๑๒  บาท
ร้านตั๊มซิมเทพ  ๑๐๐  บาท
คุณณณัฎฐวี ปัญญาจักร์โฆษะ  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณเพชรรัตน์ บำรุงวงศ์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณเมย์ กรณ์ภัสสร  พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณเสถียร จัตตานนท์ พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คณะลูกหลานท้าวสักกะ  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐บาท
คุณโกสินทร์ ต้นศรีนนท์ พร้อมครอบครัว   ๑๐๐   บาท
คุณอรรถพร  งามวิชานนท์ พร้อมครอบครัว   ๑๐๐บาท
คุณปวริษา นิ่มวนาดอน  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณวิภาณี พูนโชคพาณิชย์ ๑๐๐  บาท
คุณธนพร โศภิษฐ์สกุลวงศ์  ๑๐๐  บาท
คุณอทิรัตน์ กลิ่นสีห์ธนกร  ต่อยอดบุญ ๑๙๙ บาท
คุณอรรถสิทธิ์ งามวิชานม์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐บาท
ป้ารุ่ง  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณน้อย ยุภา พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณจูน  จุรีรัตน์ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณยอด วีระพันธ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๘  บาท
คุณรจนา คุณประพิมพ์พรรณ คุณปวเรศ วิชิตทรัพยากร อุทิศผลบุญแด่คุณพ่อประยูร และ คุณนราทิพย์ สิงห์จาวลา คุณณัฐพร จันทร์สอาด  ๖๙๗  บาท
คุณเอกลักษณ์ กาเล็ก พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณแก้ว กรองแก้ว พร้อมครอบครัว ๒๐๐  บาท
คุณศุภานัน นิยมทอง  พร้อมครอบครัว  ๒๐๙.๘๘  บาท
คุณผึ้ง กุลฉัตร  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐   บาท
คุณสุกัญญา นนทภา  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณสุมาลี  โฟบีส  พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณโอ๊ค ณัฐพล พร้อมครอบครัว   ๕๐๐บาท 
คุณสุธนา  ลีลาอดิศร  พร้อมครอบครัว   ๒๐๐  บาท
คุณคุณัสนันท์  ปัญญาสิทธินันท์  คุณสุนทร คุณนรภัทร คุณศุภนันท์  อเนกโพธิ์ ๓๐๐  บาท
คุณศริญญา จันทร์หอม พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณเต้ย  กรกฎ  พร้อมครอบครัว   ๑๐๐  บาท
คุณรุ่ง รุ่งนภา  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณสุเพ็ญ ศรีเมือง  พร้อมครอบครัว  ๓๐๙บาท
คุณศักดิพนธ์  ซื่อวาจา  พร้อมครอบครัว   ๕๐  บาท
คุณกำพร  พิเชษฐสุกุล  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐ บาท
พี่นิลร้านพริกแม่กลอง  พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาทรวมปัจจัยทั้งสิ้น  ๘๗,๗๒๙  บาท


Visitors: 109,561