ทำสีองค์หลวงพ่อโสธร (หน้าตัก ๔ ศอก )#บุญทำสีองค์หลวงพ่อโสธรนี้สำเร็จแล้วววว จร้าา
XXXX ปิดยอดบุญ XXXXX    
XXXX ปิดยอดบุญ XXXXX    
ถวายปัจจัยบุญ ทำสีองค์หลวงพ่อโสธร (ขนาดหน้าตัก ๔ ศอก)นี้ จำนวนทั้งสิ้น   ๒๓,๑๖๐ บาท เรียบร้อยแล้ว

(การบอกบุญนี้ บอกบุญโดยฆราวาส ไม่มีความเกี่ยวข้องกับพระหรือวัดใด
โปรดพิจารณาก่อนโอนปัจจัยบุญนะ ไม่ศรัทธาไม่ต้องโอนมานะจ๊ะ)

 

ขอโมทนาสาธู สาธู ร่วมกับท่านมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกๆท่าน 

ด้วยผลานิสงส์แห่งการสร้างพระชำระหนี้ ผู้ใดได้ร่วมบุญมาถือว่าปิดประตูนรก เป็นผู้พ้นจากเศษกรรม จะทำให้เป็นผู้มากปัญญา มีดวงตาเห็นธรรม ไม่ยากแค้นเข็ญใจ มีผู้อุมชูค้ำไว้ไม่มีวันตกต่ำ หากไม่เกินกรรม ทำให้เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง เป็นผู้มากด้วยบารมี ศัตรูมิกล้าย่ามกาย และเพื่อทำนุบำรุงพระศาสนา สืบไปเบื้องหน้า

 

.
หลวงพ่อโสธร ได้ชื่อว่าเป็นพระผู้เจริญมากด้วยลาภ ฉะนั้นผู้ใดร่วมบุญทำบุญกับท่านจึงเป็นผู้ที่มากด้วยลาภ ลาภจึงหลั่งไหลมามิขาดสาย

.

และเมื่อได้ทำสีองค์ท่านเรียบร้อยแล้ว พระประธาน(หลวงพ่อโสธร)องค์นี้จะไปประดิษฐาน ณ.วัดดงยาง ตำบลทุ่งกระเซาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เพื่อให้พุทธศาสนิกชน และชาวบ้านดงยาง ได้กราบสักการะบูชา ขอพรหลวงพ่อโสธร เพื่อเป็นสิริมงคลชีวิต เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในจิตใจ

.

รายนามเจ้าภาพทำสีองค์หลวงพ่อโสธร (หน้าตักขนาด ๔ ศอก)

 .

ต้นบุญคุณแหม่ม_คุณ_ศาศา_ปั้นเงิน_กวักวัก_ทองจิ๋ว ๔๙๙ บาท

ปิดประตูนรกคุณแหม่มต้นบุญ ๓๐๐ บาท

คุณอภิศา กระต่ายวงษ์พระจันทร์ ๑๐ บาท

คุณตุ้ม รจนา พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท

คุณโชค บุญโชค พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท

คุณอังสนา สปิลเล่อร์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท

คุณหน่อย พัทยา พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท

คุณอนุธิดา ทีปวัฒน์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท

คุณอรุญ โจชิ พร้อมครอบครัว ๖๐๐ บาท

คุณดอด ศักดิพนธ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท

คุณแพรทิพย์ ตียะไพบูลย์สิน พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท

คุณหนูนา ชนิษฐา พร้อมครอบครัว ๕๐ บาท

คุณปริญ ธาวินภูวดล พร้อมครอบครัว ๑,๙๙๙ บาท

คุณเจนจุรีย์ จันทะบูลย์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท

คุณหมวย จิดาภา พร้อมครอบครัว ๑๐๘ บาท

คุณเพชร เพชรรัตน์ พร้อมครอบครัว ๕๐ บาท

คุณยศวัฒน์ เสรีทัศนพงศ์ เพื่อนคุณตุ้ม ศุภานัน พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท

คุณศุภานัน คุณภาพร คุณพสิษฐ์ นิยมทอง พร้อมครอบครัว ๙๙๙ บาท

คุณพัชรินทร์ มเหศักดิ์ เพื่อนคุณตุ้ม ศุภานัน พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท

คุณธนศักย์ พงศ์นราพันธ์ พร้อมครอบครัว ๑,๙๑๙ บาท

ป้าพัน นู๋จุก นู๋ชมพู่ นู๋ช้าง ทรงลำเจียก พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท

คุณบี นพัชนันต์ พร้อมครอบครัว ๑๐๘ บาท

คุณสุนทร อเนกโพธิ์_ คุณคุณัสนันท์ ปัญญาสิทธินันท์ คุณศุภนันท์_ คุณนรภัทร อเนกโพธิ์ ๒๐๐ บาท

คุณลัดดาวัลย์ และ นายเกรียงไกร กุตัน พร้อมครอบครัว ๒๙๙ บาท

คุณกระดิ่ง เสาวลักษณ์ พร้อมครอบครัว ๕๐ บาท

คุณณัฐพร พันธุมสุต พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท

คุณสิทธิโชค นาท้าว พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท

คุณอลิสา จีรภิญญาภัฎ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท

คุณสิริณัฏฐ์ ศุภจันทร์ประภา พร้อมครอบครัว ๕๐ บาท

คุณน้ำทิพย์ วิภาวี พร้อมครอบครัว ๔๐ บาท

คุณธวัลรัตน์ จงเพิ่มวัฒนะผล พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท

คุณณหทัย ณ.นคร พร้อมครอบครัว ๒,๐๐๐ บาท

คุณจินดาปัญญาสัย พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท อุทิศผลบุญนี้แด่คุณพ่อบัวบินและคุณแม่บุญยิ่ง ปัญญาสัย

คุณชุติกาญจน์ พิพัฒพงษ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท อุทิศผลบุญนี้แด่คุณพ่อบัวบินและคุณแม่บุญยิ่ง ปัญญาสัย

คุณชัชวาล เอกพิทักษ์ดำรง พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท

คุณยอด ธรรมทรรศน์ พร้อมครอบครัว ๑๐๘ บาท

คุณหทัยรักษ์ ภัทรพุทธิไนย พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท

คุณวราพร โทรจุฬานนท์ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท

คุณอุ๋ม นิธิมา พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท

คุณพีรณัฐ รัตนเกื้อ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท

คุณเจิน วิมลรัตน์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท

คุณรณ เทพอัมพร พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท

คุณศุภชัย นิมิตรัตน์ พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท

คุณอรรถพร งามวิชานน์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท

คุณตฤณ_คุณพิชชาภา สถิรานนท์ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท

คุณบิว ภัสร์วรา พร้อมครอบครัว ๙๙๙ บาท

คุณโกสินทร์ ต้นศรีนนท์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท

คุณนุก ระพีย์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท

คุณจุรีรัตน์ บรรเทา พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท

คุณพนิตตา เกตุรัตน์ พร้อมครอบครัว ๓๗๐ บาท

คุณศรายุทธ สถิรอังกรู พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท

คุณพรศิริ สิริดำรงเดช พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท

คุณอ้อ กรรริการ์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท

คุณสุรสิทธิ์ ศรัณวรนาถ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท

คุณหญิง วิภูสนา พร้อมครอบครัว ๑๑๙ บาท

คุณวิ ลภัสรดาพร้อมครอบครัว ๑๐๙ บาท
คุณแต้ ธูปศรี พร้อมครอบครัว ๕๐  บาท
คุณนัส ดวงพร พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คณะศิษย์วัดวีระโชติธรรมราม  ๑,๔๒๔  บาท

.
.

ยอดปัจจัยทั้งสิ้น ๒๓,๑๖๐ บาท

Visitors: 87,104