เก็บเกร็ด ๗ ตัว จากครูโหรฯ

   ยังไม่ได้ใส่ เนื้อนะจ๊ะ  
Visitors: 87,109