ถวายภัตตาหาร ภิกษุ-สามเณร อบรมก่อนสอบบาลีฯ

  
   บุญนี้สำเร็จแล้วนะจ๊ะ สาธุ สาธุ สาธุ

ได้ถวายปัจจัยภัตตาหาร ภิกษุ-สามเณร อบรมก่อนสอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 
โดยถวายปัจจัยแล้ว(จริง) ทั้งสิ้น   ๔๑,๕๒๐  บาท  เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ

ขอโมทนาสาธุ ร่วมกับท่านเจ้าภาพมหาเศรษฐี คณะกองทานบารมีฯ และผู้โมทนาทุกๆคน
.
อานิสสงส์ : จะส่งผลให้ท่านทั้งหลายอุดมสมบรูณ์ ไม่อดอยากหิวโหย มีของกินของใช้ไม่ขาดแคลน ไปอยู่ที่ใด ไม่มีอดยากยากไร้ มั่นคงถาวร เสริมส่งดวงชะตาตนเอง ให้มั่นคง แข็งแรง เดินทางไปที่ใดมิมีอดอยาก อิ่มใจ อิ่มกาย หน้าตาผ่องใส หาทรัพย์ได้โดยมิขาดสาย ส่งเสริมให้ชีวิตครอบครัว มั่นคงแข็งแรง  เป็นผู้ค้ำจุนพระศาสนาสืบไปจนครบ ๕,๐๐๐ ปี หากมิอาจเข้าถึงพระนิพพานในภพซาติปัจจุบัน และได้ใช้ชีวิตในภพหน้า ชีวิตจะเจริญด้วยความอุดมสมบรูณ์ สาธุ สาธุ สาธุ 
หมายเหตุ : หลังจากที่ถวายปัจจัยไปแล้ว มีท่านมหาเศรษฐีโอนปัจจัยมาร่วมบุญเพิ่ม จึงทำให้หน้าซองกับตัวเลขที่ถวายจริงต่างกันนะจ๊ะ 
.
รายนามเจ้าภาพมหาเศรษฐี คณะกองทานบารมีฯ ร่วมถวายภัตตาหาร ภิกษุ-สามเณร อบรมบาลี ๔๒  รูป 
.

คุณแหม่ม & คุณ ศาศา ปั้นเงิน กวักกวัก ถวายแซนวิส ๓๐ ชิ้น และ ขนมจีน-น้ำยา ๖๐ กล่อง
คุณต้น นิวัฒน์ ถวาย แซนวิส ๓๐ ชิ้น
ต้นคุณแหม่ม & คุณ ศาศา ปั้นเงิน กวักกวัก ๒๒๒.๐๕ บาท
คุณอังสนา สปิลเลอร์ พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณตุ้ม รจนา พร้อม ครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณสิทธิโชค นาท้าวพร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณกัณ อนุธิดา พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท
คุณตาศิริทัศน์-คุณยายนีรชา-คุณศิทัศน์-คุณศิริทัศนีย์ ประเสริฐมนูกิจ , คุณพิริยาภรณ์ ขอไพบูลย์ และ คุณแฮรี่ ซาคัส ๕,๐๐๐ บาท
คุณวริศรา เขม้นเขตต์การณ์ พร้อมครอบครัว ๙๙ บาท
คุณธนภร เส็งสำเภา พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณสุวรรณา-ด.ช.ปรัตถกร ธนพงศ์พัฒน์ ๕๐๐ บาท
คุณภัทรวรินทร์ ตะกรุโฉม พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณข้าวปุ้น ชมกลาง พร้อมครอบครัว ๘๗.๙๕ บาท
คุณอุไรภัสร์ เมืองจันทึก พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณน้อย ยุภา พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณตุ้ม หทัยรักษ์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณอ๊อด ศรายุทธ พร้อมครอบครัว ๔๕๐ บาท
คุณชนัญชิดา ยางจิต พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณวัฒนา-คุณเบญจมาพร สุขแสน พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณจินดา ปัญญาสัย พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณหนุ่ย พัชรพร พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณพาณี เดชสุชน พร้อมครอบครัว ๕๐ บาท
คุณดวงจันทร์ บุญอยู่ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณโน๊ต โกสินทร์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณศักดิ์ชัย นิลสวัสดิ์ พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณวิภาณี พูนโชคพาณิชย์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณธนพร โศภิษฐ์สกุลวงศ์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณอรรถพร งามวิชานน์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณกำพร พิเชษฐสกุล พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท
นางสาวสุกัญญา สมบูรณ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณคุณัสนันท์​ ปัญญาสิทธินันท์​ ๑๐๐ บาท
คุณสุนทร​ - คุณนรภัทร​- คุณศุภนันท์​ อเนกโพธิ์​ ๒๐๐ บาท
คุณแต้ ธูปศรี พร้อมครอบครัว ๕๐ บาท
คุณเจษฎาพร ปัททุม พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณโอ๊ค ณัฐพล พร้อมครอบครัว ๔๐๐ บาท
คุณปุ๊ก ธวัลรัตน์ พร้อมครอบครัว ๑๑๗ บาท
นส.โชติมนต์ จันทร์หอมพร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณณัฐกร เสาร์จันทร์ และครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณนฤชล เครือยิ้ม พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณจริงใจ ทวีชีพ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณธัญญ์ศิตา จักรบุตร พร้อมครอบครัว ๑๙๙ บาท
คุณพีระพัฒน์ กันทะวงศ์ พร้อมครอบครัว ๙๙ บาท
คุณจุรีรัตน์ หุติณฑะ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณชีระวิทย์ ภูริเดชชัยพัฒน์ พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณอรรถสิทธิ์ งามวิชานน์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณกำพล ปิยจิตศรัณย์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณสกุณา กองล้อม พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณเต้ย กรกฎ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณเบญจมาพร จูงใจ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณจุฬามณี ผาใต้ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณมีนาฎา เทียนเฮง พร้อมครอบครัว ๒๐ บาท
คุณสุมาลี โฟบีส พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณอาย กาญจน์ชิตา พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณก้อย ณัฐพัชร์ พร้อมครอบครัว ๘๘๘ บาท
คุณกนกพรรณ เบทแมน และครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณสุทธิกานต์ วรเกศ พร้อมครอบครัว ๙๙ บาท
คุณสมพร ขุนทอง พร้อมครอบครัว ๙๓ บาท
คณะลูกหลานท้าวสักกะ ๓๐๐ บาท
คุณเนตรนภา สุภนาม พร้อมครอบครัว ๕๐ บาท
คุณศิระ ตีรณานุสิษฐ์ พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
ครอบครัวจารุพัฒน์หิรัญ และ ครอบครัววิสุทธิโช ๑๐๐ บาท
คุณสุรางค์ กำเนิดรัตน์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณธัญมน ปัญจศิล พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณธิติวัจน์ ภัทรสิทธิ์เจริญ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท
คุณนิเวศน์-คุณแสงเทียน วงษ์ขาว พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณนารีรัตน์ กฤษณัมพก พร้อมครอบครัว ๙๙ บาท
คุณพิชัย ไพบูลย์พันธ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณแม่อำไพ อินทรรัตน์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณสรินทร์ทิพย์ เลิศอัศวพล พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณแอน ธนภรปิดบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท มาด้วย ๙๙ บาท
คุณภัทรภร บานแย้ม พร้อมครอบครัว ๙๙ บาท
คุณบี นพัชนันต์ พร้อมครอบครัว ๘๘ บาท
คุณสุจินตนา ภาวสิทธิ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
นายสายป่าน ศรีสองเมือง พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณลัทธจิตร มีรักษ์ พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณอลิสา จีรภิญญาภัฎ พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณนฤมล แต้ภักดี พร้อมครอบครัว ๑๐๘ บาท
คุณนันทพร วรรณกายนต์ พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณสนธยา แซ่เตียว พร้อมครอบครัว ๕๐ บาท
น.ส ลภัสรดา ธนนิธิ​นาถ​กุล​ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณพีรณัฐ รัตนเกื้อ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณชุติพร ชวสินธุ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณพิชามญต์ วิบูลย์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณณัชชา คุณาวุฒิ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณพยอม เพ็ญเจริญ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณกนกวรรณ ภู่รัชฎา พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณแม่กนกวรรณ พรามพริ้ง และ คุณเต็มสุข ไทยทองสุข และครอบครัว ๕,๐๐๐ บาท
คุณธฺดารัตน์ มีคช พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณกฤชวัฏ งามเกตุกมล พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
ครอบครัวพ.ต.ต.สุริยา-นางสุเพ็ญ-น.ส.ทัตพิชา-นายธนวัฒน์ ศรีเมือง ๒๑๙ บาท ขออุทิศผลบุญนี้แก่ นายธนวิน ช่างภิญโญ
คุณน้ำผึ้ง ถิ่น พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท ขออุทิศผลบุญนี้แด่คุณแม่ผูก ใจมั่น
คุณอุษณี เจริญอภิบาล และ ดช.นิตินันทน์ พุทธิพัชร์ ๑๙๙ บาท
คุณสมศรี ธีระมั่นคง พร้อมครอบครัว ๒,๐๐๐ บาท
คุณมุก ปารซาติ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณเอก เอกสิทธิ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณศุภานัน นิยมทอง พร้อมครอบครัว ๒,๐๐๐ บาท
คณะพลังศรัทธาสมเด็จพ่อองค์ปฐม ๓๐๐ บาท
คุณก๊อฟ ๑๐๐ บาท
อากงเซ่งจือ-อาม่ามุ๋ยไฉ่-อี๊บ๊วยสุวรีย์-กู๋เล็กคงกฤตย์ ๑๐๐ บาท
คุณเฟริ์น ธีรนันท์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณบุญญารักษ์ ทองใจสด พร้อมครอบครัว ๒๙๙ บาท
คุณวรรณา อัศวเรืองอนันต์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณนัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์ พร้อมครอบครัว ๙๙ บาท
คุณอ๋อย สุกัญญา พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณเพชรรัตน์ บำรุงวงศ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณแพรทิพย์ ตียะไพบูลย์สิน พร้อมครอบครัว ๕๐ บาท
คุณเบิ้ม อรรถพล พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณกัล กัลยารัตน์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณเสถียร จัตตานนท์ พร้อมครอบครัว ๕๐ บาท
คุณอนุวัฒน์ โคตรจันทร์ พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณชลญา แก้วนุกูลทร พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณอนุสรา ภิระ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณชลิตา เด่นรัศมรเทพ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณปนัดดา บัวกระสินธุ์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณยอด วีระพันธ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๘ บาท
คุณอัครพงศ์ อิงประพันธ์กร พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณกันยารัตน์ พัวอมรพงศ์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณทิพวัลย์ ทรงลำเจียก พร้อมครอบครัว ๒๙ บาท
นางสุธนา ลีลาอดิศร และครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณเพชรรัตน์ พันธุ์เพชร และ ครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณลัดดาวัลย์ ศรีมะลัย พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณจินตนา มาพงษ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณจิรธนัญน์ และ คุณภัคธิรินทณ์ ธิระภัคภัทราธนัน พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณรักษิตา ซื่อวาจา พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณปัญณภัสร์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณต้น นิวัฒน์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณมาลี เรืองอร่าม พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณต้าร์ อรรถพร พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณตุ้ม ธนสร พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
พี่ไก่ คงเดช พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณบงกช กระต่ายวงษ์พระจันทร์ ๑๐๐ บาท
ทิดทรง กับ ป้าแต๋ว ๑๐๐ บาท
คุณศักดิพนธ์ ซื่อวาจา พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณณัฐพร พันธุมสุต พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณตฤณ และ คุณพิชชาภา พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
นู๋กัณ อนุธิดา พร้อมครอบครัว ต่อยอด ๕๐๐ บาท
นู๋ปู เพื่อนนู๋กัณ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
.
รวมปัจจัย ณ.ขณะนี้ ๔๑,๕๒๐ บาท
.

#www.baankhunyai.com #บ้านคุณยายกลิ่นโสม
ดูดวง ติดต่อ : baankunyai
 
Visitors: 87,109