เมื่อดาวอาทิตย์เป็น ตนุเศษ

)    เมื่อดาวอาทิตย์ (๑)เป็นตนุเศษ 
ดาวอาทิตย์ (๑ ) เป็นดาวธาตุไฟ จัดอยู่ในประเภทดาวบาปพระเคราะห์

ความที่ดาวอาทิตย์เป็นดาวธาตุไฟ จึงจัดว่าเป็นดาวให้พลังงาน ให้ความร้อน ให้ความรุนแรง ให้ความมุ่งมั่น ให้ความเข้มแข็ง มีพลังชีวิตแรงกล้า ให้ความทะเยอทะยาน ให้ความทะยานอยาก อยากมีหน้า  อยากรวย  อยากมีเกรียติ ขึ้นกับว่าดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนอะไรในลัคนา 

ฉะนั้น เมื่ออาทิตย์มาเป็นจิตใจ เท่ากับอาทิตย์มาเป็นนิสัย มาเป็นนึกคิด มาเป็นอารมณ์  ฉะนั้นจึงทำให้รู้ว่าเจ้าชะตาที่มีดาวอาทิตย์เป็นตนุเศษ จะเป็นคนมีนิสัยใจร้อน ใจเร็ว มีความกระตือรือร้น มีความทะเยอทะยานแรงกล้า มุ่งหวังหรือคิดปราถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะต้องเอาให้ได้ดังใจ ทำการสิ่งใดหวังผลตอบแทนทันทีไม่ชอบการรอคอยผลระยะยาว รอคอยไม่เป็นว่าง้านเถอะ 

เมื่ออาทิตย์เป็นจิตใจ  จึงทำให้มีมุ่งมั่นจริงจังต่อชีวิตและบุคคลมาก ฉะนั้นจึงทำให้เป็นคนคาดหวังมาก และเมื่อได้รับความผิดหวัง และมีความสะเทือนใจจึงค่อนข้างรู้สึกถึงความสูญเสียรุนแรงนั่นเอง ความที่อาทิตย์เป็นความคิดจึงทำให้มีคิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความที่รอไม่ได้ คอยไม่เป็น 
ใจร้อน ใจเร็ว คิดปุบทำปับ รวดเร็ว เมื่อทำอะไรไม่ได้ดั่งใจ เลยทำให้เป็นคนหงุดหงิดง่าย ฉุนเฉียวง่ายและโทสะกล้ารุนแรง นั่นเอง 

มีความเชื่อมั่นเด็ดเดี่ยว มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงมาก ขาดความรอบคอบ บางครั้งเหมือนคนมีทิฎฐิมานะ แรงกล้า ไม่ค่อยยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุผลที่คัดค้านหรือตรงข้ามกับความคิดของตน เอาแต่ใจตนเอง

มีพลังใจและความคิดแรงกล้า ปราดเปรื่อง จิตใจตื่นตัว มีแอคทิฟอยู่ตลอดเวลา มีความก้าวหน้าในทางความคิดมีไอเดียใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรอยู่เสมอ ชอบการเปลี่ยนแปลงการปฎิรูป มีความคิดริเริ่มดี ทำอะไีแปลกใหม่เสมอๆ

มีความคิดเห็นมักแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าทำไม่เกรงการตำหนิ คัดค้านหรืออุปสรรคใดๆ กล้ารับผิดและรับชอบในสิ่งที่ทำ ถึงรู้ว่าสิ่งนั้นผิดก็กล้าที่จะกระทำ ถ้าอาทิตย์อยู่ในเรือนทุสถานะ กล่าวคือไม่เป็น อริ มรณะ และวินาสน์ นั่นเอง

มีความซื่อตรง มีความรับผิดชอบดี มีความเป็นธรรมและยุติธรรม และยึดมั่นในระเบียบวินัย เคร่งครัดทำการใดจึงมักเฉียบขาดเคร่งครัด ไม่ยอมโอนอ่อนผ่อนปรน มักเป็นหัวหน้าหรือเจ้านายที่ดี แต่จะเป็นลูกน้องที่เลว เพราะมักเกิดการขัดแย้งกับหัวหน้างานอยู่เสมอๆ

มีความสุจริต จริงใจ เปิดเผย ตรงไปตรงมา ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมพลิกแพลง เชื่อมั่นในความสุจริตของตนเองและผู้อื่น ฉะนั้นจึงเป็นจุดอ่อนที่มักถูกหลอกลวงได้ง่ายๆ เพราะติดว่าจะตรวจสอบ จะเช็คเรื่องราวแค่แรกๆ แต่นานๆไปมักจะละเลย

มีความคิดในลักษณะของผู้นำ จึงมีลักษณะเด็ดเดี่ยว จึงมีลักษณะไปทางครอบงำ ควบคุม ชอบบังคับบัญชา ชอบสั่งการ ชอบกำกับ ทำงานเองได้แต่ไม่ชอบงานหนักแบบลุยเลอะๆเทอะๆ สั่งได้แม้กับตนเองเพื่อนฝูง ครอบครัว และผู้ใกล้ชิดแวดล้อม 

เป็นคนรักรักเกีรยติ รักศักดิ์ศรี ชอบมีอำนาจ ชื่อเสียง และความเด่น ชอบโชว์ออฟ ภูมิใจในตัวเอง ชอบและยินดีในคำสรรเสริญเยินยอ ต้องการให้ผู้อื่น อ่อนน้อม พินอบพเทา ชอบการเอาอกเอาใจ ต้องการยอมรับ ชอบเป็นคนสำคัญ ต้องการให้ผู้อื่นยกย่องชมเชย ในการใช้อำนาจบางครั้งดูเหมือนมีลักษณะข่มขู่ก้าวร้าว รุกราน และมีลักษณะชอบแสดงปมเด่น เหมือนโอ้อวดและภาคภูมิลำพองใจ 

ขาดความอดทนอดกลั้นยับยั้งชั่งใจ ไม่ใคร่ชอบงานลำบากตรากตรำ รักอิสระไม่ยอมอยู่ใต้การกดขี่ควบคุมจะรู้จัก และเข้าใจในตนเองมากจนขาดความเข้าใจในผู้อื่น มักจุกจิกจู้จี้ เจ้าระเบียบในสิ่งเล็กๆน้อยๆ ทำการสิ่งใดมุ่งหวังเกรียติมากกว่าทรัพย์สินเงินทอง ไม่พอใจในความเป็นอยู่แห่งชีวิต มักดิ้นรนต่อสู้และสร้างสรรไปสู่สิ่งใหม่ๆเสมอ 

เมื่อดาวอาทิตย์ กุมร่วมกับดาวใด อาทิตย์ก็ถูกดาวนั้นๆจะเจือดาวอาทิตย์ และเมื่อดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีใด ก็ถูกดาวในราศีนั้นๆ เจือกลืนเข้าสู่ดาวอาทิตย์นั้นๆด้วยซึ่งจะทำให้เมื่ออ่านจิตใจของดาวอาทิตย์ได้ละเอียดมาก และดาวอาทิตย์ผสมเรือนก็จะทำให้เราทราบว่า เรื่องไหนเป็นเรื่องคนที่มีดาวอาทิตย์เป็นตนุเศษชอบเรื่องไหน ชอบทำอะไร และมีนิสัยอย่างไร จะตัดสินเรื่องไหนอย่างไร 

     
เช่นตามรูปดวง เมื่ออาทิตย์(๑) เป็นตนุเศษ อยู่เรือนวินาสน์ 
เราก็จะรุ้ว่า เจ้าชะตามีอาทิตย์เป็นจิตใจ ก็จะมีลักษณะความคิดจิตใจ ถึงจะเป็นคนใจร้อน ใจเร็ว  
แต่เมื่ออาทิตย์สถิตย์อยู่ในเรือนวินาสน์
วินาสน์หมายถึงลับหลัง ข้างหลัง หลบหลีก
ฉะนั้นเมื่อนำดาวอาทิตย์  มาอ่านผสมเรือนวินาสน์ จึงทำให้อาทิตย์ที่เป็นชอบโชว์ความเด่น โชว์ความคิด ความอ่าน นั้นไม่ว่าจะเกิดเรื่องราว เรื่องเยอะแค่ไหนก็ตาม ก็ยังจะเก็บอาการ เก็บกิริยาไม่ค่อยจะแสดงออกนอกหน้า ให้ใครต่อใครประเมินหรือรู้นิสัยได้ง่ายๆ 
ตามรูปดวง..จะเห็นว่า ราศีสิงห์ เป็นเจ้าเรือนกดุมภะ  นั่นก็แสดงให้รูแล้วว่า เจ้าชะตาให้ความสำคัญในเรื่องการหารายได้ การเงินทอง เป็นต้น 

ซึ่งเราจะอ่าน ดาวทิตย์สถิตย์แต่ละราศี ในบทต่อไปนะจ๊ะ #คุณยายกลิ่นโสม
#ดวงดาวบอกวิถี #รู้ดาวอ่านดวง 
#อ่านดวงไทยสไตล์คุณยายกลิ่นฯ
#เรียนดวงไทยฟรี ที่เวปฯ #บ้านคุณยายกลิ่นโสม
#เรียนโหราศาสตร์ไทยด้วยตนเอง ที่เวปฯ #www.baankhunyai.com
#ดูดวง_ติดต่อตาม_QRcodeนะจ๊ะ

 
Visitors: 114,329