บทความโหรฯ อาจารย์อรุณ ลำเพ็ญ

อาจารย์อรุณ ลำเพ็ญ (หมอเถาว์)

                    


ศึกษาโหราศาสตร์จากงานเขียน_หมอเถาว์


"ศิษย์ขออภิวาท กราบครูโหร"ศิษย์ขออนุญาตินำเสนอบทความ ที่เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิธีการพยากรณ์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจศึกษาวิชาโหราศาสตร์ดังคำครูว่า "โหราศาสตร์นอกคอก แต่ไม่ นอกครู"

หน้าพากย์
"หมอเถา(วัลย์)" ผู้เขียนหนังสือโฮ๋ราสาดเล่มนี้ เป็นคนแปลกที่มีความคิดแปลก และมีแนวการเขียนหนังสือแปลก ความแปลกในแนวเขียนของเขา เป็นความแปลกและใหม่ ซึ่งมิได้เคยมีปรากฎมาก่อนในวงการหนังสือ ที่เหนือยิ่งไปกว่าความแปลกก็คือเนื้อหาสาระของเรื่องที่ติดเนื้อพึงใจแก่ผู้อ่านมากมายมาถึง 2 รอบ 2 คราว คราวแรกเป็นเรื่องสั้นๆ ลงพิมพ์ในวารสาร "ดวง" รายเดือน

เมื่อปีพ.ศ.2515 ลงติดต่อมาจนถึงปีพ.ศ.2517 เรื่องจบไปแต่ผู้อ่านไม่ยอมจบ ในปี 2520 ได้รบเร้าเรียกร้องให้เอาเรื่องเก่านั้นมาพิมพ์อีก จึงได้ลงในวารสาร "พยากรณ์สาร" อันเป็นวารสารของสมาคมโหรอีกเป็นรอบที่ 2 ซึ่งได้รับความนิยมยกย่องจากผู้อ่านเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางยิ่งกว่าคราวแรก

ในการรวมเล่มครั้งนี้คาดว่าจะได้รับความสำเร็จเช่นกัน เรื่องเดียวที่พิมพ์ซ้ำถึง 3 คราว ในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี นับเป็นความแปลกที่น่าทึ่งมาก ในตลาดหนังสือจะมีหนังสือประเภทเรื่องเล่นเขียนให้อ่านเล่น และเรื่องเล่นเขียนให้อ่านจริง หรือเรื่องจริงที่เขียนให้อ่านจริง แต่"โฮ๋ราสาด" เป็นเรื่องจริงเขียนให้อ่านเล่น ถ้าอ่านเล่นก็จะได้รับความสนุกเพลิดเพลินเล่นๆ ถ้าอ่านจริงก็จะได้รับสาระความรู้ที่แท้จริง

ถ้าจะอ้างภูมิหลังของ "หมอเถา(วัลย์)" ผู้เขียน ท่านไม่แปลกใจเลยว่า "โฮ๋ราสาด" นี้น่าอ่านเพียงใด หมอเถา(วัลย์) เป็นนักเขียนที่เริ่มงานเขียนนวนิยายเป็นเล่มยุคเพลินจิต และวัฒนานุกูลเมื่อพ.ศ.2579 เป็นนักเขียนที่ร่วมแก้วเหล้ามากับ "ไม้เมืองเดิม" และ "มนัส จรรยา" และทิ้งปากกาหันไปจับจอบขุดดินกินหญ้ากับ "สด กูรมโรหิต" เขาใช้นามปากกาในยุคนั้นว่า "รุ่ง บางหลวง


                           


 
ประวัติอาจารย์อรุณ ลำเพ็ญ
อาจารย์อรุณ ลำเพ็ญ มีนามปากกว่า "หมอเถา(วัลย์)" เกิดเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2462 ปัจจุบันถึงแก่กรรมเมื่อปี พ.ศ.2534
  • จบประถมศึกษาโรงเรียนวัดจักรวรรดิ์ มัธยมศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดบพิตรพิมุข
  • อดีตหัวหน้าแผนกเดินเรือ บริษัทนิวอีสต์ เอเชีย จำกัด
  • หัวหน้างานช่างการไฟฟ้า บริษัทไทยนิยม จำกัด
  • หุ้นส่วนผู้จัดการ บริษัทโรงพิมพ์ อำพลพิทยา จำกัด
  • เจ้าของและผู้จัดการโรงเรียนสอนโหราศาสตร์ไทยระบบหมอเถา(วัลย์) ทางไปรษณีย์
  • เขียนตำราโหราศาสตร์ชื่อ "โฮ่ราสาด" โดยใช้นามปากกา "หมอเถา(วัลย์)"
  • อุปนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
----------------------------------------------------------------------------
ที่มา : https://www.horawej.com/
Visitors: 34,044