หล่อพระชำระหนี้สงฆ์ องค์ที่111

#บุญนี้สำเร็จแล้วจร้าาาา
ถวายปัจจัยหล่อพระชำระหนี้สงฆ์ ทั้งสิ้น ๘๑,๙๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ววว
.
_/!\_ขอโมทนาสาธุกับเจ้าภาพคุณศรายุทธ สถิรอังกูร พร้อมครอบครัว (เจ้าภาพหลัก) และคณะกองทานบารมีฯ ที่ร่วมเป็น เจ้าภาพหล่อพระชำระหนี้สงฆ์ องค์ที่ ๑๑๒ ประจำวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นี้  ณ.วัดวีระโชติธรรมาราม อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

.
ขอด้วยบุญกุศลที่ท่านพ่อแม่พี่น้องร่วมกันหล่อพระในครั้งนี้ ขอบุญนี้จงเป็นเกราะคุ้มกาย คุ้มใจ ให้พ่อแม่พี่น้อง และเพื่อนๆกัลยาณมิตรทุกคน ผ่านพ้นวิกฤติภัยทั้งหลาย ด้วยความคล่องตัวทุกประการทั้งท่านเจ้าภาพ และผู้โมทนาบุญนี้ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ
.
รายนามเจ้าภาพหล่อพระชำระหนี้สงฆ์ องค์ที่ ๑๑๒ ประจำวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นี้
.
คุณศรายุทธ สถิรอังกูร และครอบครัว ( เจ้าภาพหลัก ) ๕๐,๐๐๐ บาท
คุณพ่อศรัณย์ สถิรอังกูร ๑,๐๐๐ บาท
คุณแม่อรุณรัตน์ สถิรอังกูร และ เหล่ายู่ฮก (อาม่า) ๑,๐๐๐ บาท
คุณศรุติ สถิรอังกูร พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณพัชรา ปิยะวัฒนกุล พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณนภาวรรณ โกวิทวานิชย์ พร้อมคราอบครัว ๑๘๙ บาท
ปิดประตูนรก " ต้นบุญคุณแหม่ม " ๕๔๖ บาท
ต้นบุญ_คุณแหม่ม หมูศา กวักกวัก กระต่ายวงษ์พระจันทร์ ๓๐๐ บาท
คุณสมศรี ธีระมั่นคง พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท
คุณอังสนา สปิลเล่อร์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณณัฐพร พันธุมสุต พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณอิ๊ด ณัฐพร อุทิศบุญให้กับ คุณพ่อทวีสม-คุณแม่สนึก พันธุมสุต , คุณแม่สำรวย สง่าเนตร และญาผู้ล่วงลับไปแล้ว ๑๐๐ บาท
คุณตุ้ม รจนา พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณแก้ม สุจินตนา พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณศักดิ์ชัย นิลสวัสดิ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณธนภร เส็งสำเภา พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณชีระวิทย์ ภูริเดชชัยพัฒน์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณภัทรพา เหล่าสมบัติ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณนุก ระพีย์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
นางปวินท์สรรค์ หล้าเครือ พร้อมครอบครัว ๙๙ บาท
คุณอิทธิเดช ทีปรักษพันธ์ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท
คุณธวัลรัตน์ จงเพิ่มวัฒะผล พร้อมครอบครัว ๑๔๗ บาท
คุณวิ ลภัสรดา พร้อมครอบครัว ๑๑๑ บาท
คุณสุธนา ลีลาอดิศร พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณสุเพ็ญ ศรีเมือง พร้อมครอบครัว ๔๐๐ บาท
คุณโอ๊ค ณัฐพล พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณพลภัทร บุญจันทร์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณศรัญญิการ์ สรรค์ศุภกิจ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
น.ส.โชติมนต์ จันทร์หอม พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท อุทิศให้น้องข้าวซอยน้องย่นและเจ้ากรรมนายเวร
คุณเพชรรัตน์ บำรุงวงศ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณเสน่ห์ ประกอบเที่ยงและครอบครัว ๑๐๐ บาท
หนูจุก ทรงลำเจียก พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณบงกช กระต่ายวงษ์พระจันทร์ ๑๐๐ บาท
คุณเจษฎาพร ปัททุม พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณอรรถสิทธิ์ งามวิชานน์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณพ่อวิทย์ - คุณแม่นพรัตน์ เด่นรัศมีเทพ พร้อมครอบครัว ๔๐๐ บาท
คุณเสาวลักษณ์ วิชาดี พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณสุนทร - คุณศุภนันท์ - คุณนรภัทร อเนกโพธิ์ คุณคุณัสนันท์ ปัญญาสุทธินันท์ ๕๐๐ บาท
คุณบี นพัชนันท์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณเมตตา ทีปวัฒน์ ๑๐๐ บาท
คุณสุกัลยา ทีปวัฒน์ ๑๐๐ บาท
คุณสาระบุตร ทีปวัฒน์ ๑๐๐ บาท
คุณอนุธิดา ทีปวัฒน์ ๑๐๐ บาท
คุณพิชัย ไพบูลย์พันธ์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณศิระ ตีรณานุสิษฐ์ และครอบครัว อุทิศให้คุณแม่ ฐานิกา ดำเลิศ ๓๐๐ บาท
คณะลูกหลานท้าวสักกะ ๓๐๐ บาท
คุณพาณี เดชสุชน พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณอทิรัตน์ กลิ่นสีห์ธนกร พร้อมครอบครัว ๓๙๙ บาท
คุณฐิติมา สันติแสงทอง พร้อมครอบครัว ๔๙๙ บาท
คุณสุรสิทธิ์ ศรัณย์วรนาถ พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณรชตะ พร้อมครอบครัว ๕๕ บาท
คุณตุ้ม หทัยรักษ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณสายป่าน ศรีสองเมือง พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณปิยะนุช สุราฤทธิ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณสรินทร์ทิพย์ เลิศอัศวพล และครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณเรวดี ทวีเดช พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณจูน จุรีรัตน์ พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณศักดิพนธ์ ซื่อวาจา พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณติ๋ม ณัฐภัสสร พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณกันยารัตน์ พัวอมรพงศ์ พร้อมครอบครัว ๔๐๐ บาท
คุณภัทรนากุล แต้มทอง พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณแต้ ธูปศรี พร้อมครอบครัว ๕๐ บาท
คุณศุภานัน นิยมทอง พร้อมครอบครัว ๒๙๙ บาท
คุณตุ๊ก เพชรรัตน์ - Phetcharat Panphet พร้อมครอบครัว ๒๙๙ บาท
คุณจินดา ปัญญาสัย พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณสิทธิโชค นาท้าว พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
ด.ญ.โยษิตา มาเจริญ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
ดร.เจมมี่ พร้อมครอบครัว ๔๐ บาท
คุณYui Meenrya พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณMaylady Indy Maylady พร้อมครอบครัว ๕๙บาท
คุณต้น ลพบุรี พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณอรพันธ์ ยางจิต พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
นางสาวธัญญรัสม์ รุจจิราภัคศิริ และ นายวุฒินันท์ หงส์คำ ๑๐๐บาท
คุณธีระ วิวัฒน์โชติพร พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณวิภู​สนา​ จันทรา​และครอบครัว​ ๑๑๙ บาท
คุณรณ เทพอัมพร พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท
คุณซุซาคุ คุณนวจันทร์ โยชิมูระ ๕๐ บาท
คุณธมกร โมกขเวศ พร้อมครอบครัว ๑๕๐
คุณจิดาภา ข้าวพลูทอง พร้อมครอบครัว ๑๐๘ บาท
คุณณัฐธิรา วิรัชวงศ์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณอุ๋มพิชามญช์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณจิตติมา บูรณเจริญทรัพย์ พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณธัญญธร กุลภัทรนราธรพร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณชนิษฐา สิริดำรงเดช พร้อมครอบครัว ๕๕ บาท
คุณชลญา แก้วนุกูลทร พร้อมครอบครัว ๒๗๒ บาท
คุณชลิตา เด่นรัศมีเทพ พร้อมครอบครัว ๗๒๗ บาท
คุณอรรถพล สิริดำรงเดช พร้อมครอบครัว ๕๐ บาท
คุณชุติมา วิทยาเศรษฐกุล และ คุณกาญจนา คะไชยศรี ๒๐๐ บาท
คุณนฤมล เครือยิ้ม พร้อมครอบครัว ๒๒๗บาท
คุณยุภา ชูซาติ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณธนพร คุณวิภาณี พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณภิญโญ ศรแก้ว พร้อมครอบครว ๕๐ บาท
น.ส.สมทรง แตงทองคำ พร้อมครอบครัว ๕๐ บาท
คุณยอด วีรพันธ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๘ บาท
คุณสุมาลี โฟบีส พร้อมครอบครัว ๓๐๐บาท
คุณปิยาภรณ์ พุสิงห์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณทวีศักดิ์ ไชยวังราช พร้อมครอบครัว ๙๙๙ บาท
คุณศุภชัย ภาวสิทธิ์ พร้อมครอบครัว ( ร้านสีชอล์ค ) ๑๐๐ บาท
คุณเอี่ยมพึ่งพร เกิดสมบัติกุล พร้อมครอบครัว ๙๙ บาท
คุณเอกลักษณ์ กาเล็ก พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณสถียรพงษ์ จัตตานนท์ พร้อมครอบครัว ๕๐ บาท
พี่เรียม และพี่คมน์ นิธินันท์ พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณแอน นภัสสร พร้อมครอบครัว ๑๐๐บาท
คุณปุ๊ก ณัชชา พร้อมครอบครัว ๒๐๐บาท
คุณฟาร์ ปุณณดา พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณสมบรูณ์ วงศ์ชัยสิริกุล พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณสาคร พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณศศิวดี พุกกะณะสุต พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณธนกร ชมชื่น พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณจิรธนัญน์ ธิระภัคภัทราธนัน และบุตรธิดา ๑๐๐ บาท
คุณพรทิพย์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณวัฒนา สุขแสน พร้อมครอบครัว ๙๙ บาท
คุณอรรถพร งามวิชานน์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณรักษิตา ซื่อวาจา พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณเฟริ์น ธีรนันท์ ๑๐๐ บาท อุทิศผลบุญนี้ให้คุณสุมิตรา คูห์สุวรรณ
คุณสุกัญญา นนทภา พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณกฤษณา อรัญศรี พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณประพิมพ์พรรณ วิชิตทรัพยากร พร้อมครอบครัว ๑๕๗ บาท
คุณพ่อสงวน คุณแม่สุชาดา คุณธนสร พร้อมครอบครัว ๔๐๐ บาท
คุณตฤณ​ -​ พิชชาภา​ สถิรานนท์​ ๒๐๐ บาท
คุณยาวรัศมื์ สิริดีมาพงศ์ คณแม่กี แซ่ลิ้ม คุณภิเศษฐฐ์ สิริดีมาพงศ์ คุณพมพ์ลดา ธนพลโชติวัฒน์ และครอบครัว คุณยิ้น ธนถาวรลาภและครอบครัว
คุณสมหทัย โชติกศุภเศรณี พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
นาย ณัฐวัฒน์ ธัญญากิจพิทยา พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณปนียนันท์ ครูเกอร์ และครอบครัว ๕๖๙ บาท
คุณธัญญพร วงศ์สวัสดิ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณปรีชา พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณฐิติวัฒน์ พร้อมครอบครัว ๕ บาท
คุณชาญณรงค์ ใจกล้า พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณธนิดา ฉายาชวลิตร พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
ป้าแต๋ว กระต่ายวงษ์พระจันทร์ ๕๐ บาท
คุณบวรธนาฒย์​ ศิริพรพิริยะ ๑๐๐ บาท
คุณอังสนา สปิลเล่อร์ พร้อมครอบครัว ( ปิดยอดบุญ ๘๐,๐๐๐บาท) ๑,๗๓๔ บาท
คุณคุณัสนันท์​ ปัญญาสิทธินันท์​ คุณนรภัทร​ อเนกโพธิ์ คุณศุภนันท์​ อเนกโพธิ์ ๓๐๐ บาท
หนูเป้ พร้อมครอบครัว ๔๐ บาท
คุณหน่อย พร้อมครอบครัว ๒๐ บาท
คุณติ๊ด พร้อมครอบครัว ต่อยอดบุญ ๑๐๐ บาท
คุณจินดา ปัญญาสัย พร้อมครอบครัว ต่อยอดบุญ ๑๐๐ บาท
คุณสุนทร อเนกโพธิ์ ต่อยอดบุญ ๕๐๐ บาท
ไอม๋าศา ต่อยอดบุญ ๑๐๐ บาท
คุณณัฐพร พันธุมสุต พร้อมครอบครัว ต่อยอดบุญ ๓๐๐ บาท
.
รวมปัจจัยทั้งสิ้น ๘๑,๙๐๐ บาท

Visitors: 87,109