ความหมายดาว ตามโหราศาสตร์

ความหมายดาว  ตามโหราศาสตร์

เป็นความหมายที่จะนำมาใช้เป็นหลักในการพยากรณ์ ซึ่งจะมีความหมายตั้งแต่ดาวอาทิตย์ จนถึง ดาวมฤตยู ในความหมายดาวนี้เกิดจากการเก็บสถิติ ตำราและจากประสบการณ์ของครูบาอาจารย์ บรมครูโหรฯ  ซึ่งในความหมายดาวหนึ่งดวง จะแปลความหมายได้หลากหลายความหมาย ตั้งแต่ ธรรมซาติไฟ คุณสมบัติด้านดี คุณสมบัติด้านเสีย แสดงถึงจิตใจ บุคคลบุคคลิกภาพ สถานที่  เหตุการณ์ สถานการณ์ สิ่งของ แสดงจริต การงานอาชีพ อวัยวะ โรค  ผิวพรรณ-รูปร่างร่าง วัน   วัย  เพศ รซซาติ สี  สัตว์ วัตถุรูปร่าง   ทิศ   อัญมณี  แร่-โลหะ และอีกหลากหลากความหมายฯ  

หลักในการพยากรณ์เราจะใช้พื้นฐานจากความหมายของดาว ธาตุดาว และธาตุเจ้าเรือน ความหมายเกษตรเรือน ซึ่งจะทำให้การอ่านขยายในความหมายได้มากขึ้น ละเอียดขึ้น การแปลความหมายของดาวตั้งแต่ดาวอาทิตย์ จนถึง ดาวมฤตยู ซึ่งเป็นหลักในการผสมดาว ผสมธาตุ ผสมเรือน และออกคำพยากรณ์ ต่อไป


                            =============================

.
รับดูดวงผ่านทางโทรศัพท์  :: 098 835 6564 

Line id  ::  baankunyai
.
เรียนโหราศาสตร์ไทย บ้านคุ
ณยาย.com : http://www.baankhunyai.com/

Visitors: 31,396