ความหมายดาวคู่

   

พระเคราะห์คู่ดาว มีความสำคัญในการอ่านดวงในการพยากรณ์ ซึ่งจะต้องอาศัยความเข้าใจและความจำในความหมายของดาวแต่ละดวง  นำมาผสมนำมาออกคำทำนาย ซึ่งในสมัยโบราณจะใช้พระเคราะห์คู่ดาวหลักๆ ที่ก่อให้เกิดความหมายพิเศษขึ้นมา ก็คือ ..

พระเคราะห์ดาวคู่ ดาวคู่ธาตุ .. 
อาทิตย์ (๑) - เสาร์ (๗) = คู่ธาตุไฟ    
จันทร์ (๒) - พฤหัส (๕) = คู่ธาตุดิน    
อังคาร (๓) - ราหู (๘) = คู่ธาตุลม  
พุธ (๔) - ศุกร์ (๖)  = คู่ธาตน้ำ

พระเคราะห์ดาวคู่ ดาวคู่มิตร .. 
อาทิตย์ (๑) - พฤหัส (๕)
จันทร์ (๒) - พุธ (๔)
อังคาร (๓)  - ศุกร์ (๖) 
เสาร์ (๗) - ราหู (๘)

พระเคราะห์ดาวคู่ ดาวคู่สมพล ..
อาทิตย์ (๑)  - ศุกร์ (๖) 
จันทร์ (๒) - ราหู (๘)
อังคาร (๓) - พฤหัส (๕)
พุธ (๔) - เสาร์ (๗)

พระเคราะห์ดาวคู่ ดาวคู่ศัตรู .. 
อาทิตย์ (๑) - อังคาร (๓)
จันทร์ (๒) - พฤหัส (๕)
พุธ (๔) - ราหู (๘)
ศุกร์ (๖)  - เสาร์ (๗)
 
และส่วนพระเคราะห์คู่ดาวอื่นๆเราจะใช้อ่านดวงตามปกติแต่คู่ดาวอื่นๆนั้นอ่อนกำลังกว่าเท่านั้นเอง  

จะเห็นว่าความหมายของพระเคราะห์คู่ดาวต่างๆ ของวิชาโหราศาสตร์นั้น  แต่ละคู่ดาวจะมีกำลังสนับสนุน ส่งเสริม เกื้อกูล หรือแม้นแต่หักล้างกัน ซึ่งเป็นจะการสนับสนุน ส่งเสริม เกื้อกูล หรือแม้นแต่หักล้างกัน ต้องดูจากธาตุ และภพเรือนไหนด้วยเหมือนกัน

ในโหราศาสตร์ไทยเรามีความหมายดาวค่อนข้างอ่านได้หลากหลาย  ไม่ว่าจะเป็น บุคคล  สถานที่  เหตุการณ์  สิ่งของ  สภาวะอารมณ์  อุปนิสัยฯ  เมื่อนำดาวมาอ่านร่วมยิ่งทำให้การอ่านเป็นดาวคู่นี้ มีความหลายหลากมากขึ้น ยิ่งทำให้ออกทำนายได้ละเอียดมากขึ้นนั่นเอง  

ส่วนความหมายพระเคราะห์คู่ดาวที่รวบรวมมานี้ มาจากตำราของอาจารย์โหรฯ  จากหลายตำรา และกรณีที่ศึกษาหลากหลายอาจารย์  ในหนึ่งคู่ดาวก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันไปมากขึ้น  บางอาจารย์บ้างก็ว่าดี  บางอาจารย์บ้างก็ว่ากลางๆ  บางอาจารย์บ้างก็ว่าเสีย  ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับประสพการณ์ของท่านอาจารย์นั้นๆนั่นเอง   ซึ่งท่านทั้งหลายจะจดบันทึกเก็บเป็นสถิติเอาไว้  และนำมาถ่ายทอดสู่ต่อผู้ศึกษาและสนใจ ซึ่งใช้ในการอ่านดวงต่อไป

#คุณยายกลิ่นโสม  141102100142
------------------
Visitors: 126,585