ความหมายดาวจันทร์

ความหมาย .. ดาวจันทร์


ดาวจันทร์  เราใช้เลข ๒  แทนดาวจันทร์


ดาวจันทร์  ถือครองทางทิศบรูพา (ตะวันออก)


ดาวจันทร์  จัดเป็นดาวศุภเคราะห์ ธาตุดิน


ตามตำนานดาวจันทร์ได้สร้างจากนางฟ้า ๑๕ ตน  ดาวจันทร์ มีกำลัง ๑๕  ตามทักษา

 

ดาวจันทร์เป็นดาวธาตุดิน ธรรมซาติของธาตุดิน จันทร์ซึ่งเป็นดินร่วน มีความอ่อนไหว เบาบางบานุ่มนวล อ่อนโยน มีเสน่ห์ การเอาใจใส่ เรียบร้อย การบำรุง และมีความเปลี่ยนแปรได้ง่าย ดาวจันทร์จัดว่าเป็นตัวแทนแห่งอิสตรี

 

ความหมายทั่วไป ความหมายเป็นสตรี หรือคล้ายสตรี ความสวยงามแบบมีเสน่ห์ ความสงบเสงี่ยม ความนุ่มนวล ละเมียดละไม ความสวยงามที่สุภาพ มีเสนห์ สะอาดหมดจด ความเมตตาปราณี ความช่วยเหลืออุปการะ ความเห็นอกเห็นใจ  การพยาบาล การอนุบาล อนามัย ความละเอียดอ่อน ความคิดฝัน สาธารณะประโยชน์ การเดินทาง ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สั่งสอนง่าย

 

คุณสมบัติด้านดี หมายถึง เบิกบาน ร่าเริง สดใส สบายใจ อบอุ่น ช่างเออกเอาใจ เมตตา ช่วยเหลือเกื้อกูล โอบอ้อมอารี สุภาพ  รู้รับผิดชอบครอบครัว รักญาติพี่น้อง รักความมีระเบียบเรียบร้อย พอใจในความเป็นอยู่ ปรับตัวง่าย อบรมง่าย มองผู้อื่นในแง่ดี เกิดศรัทธาได้ง่าย ขี้เกรงใจ ประณีต ละเอียดอ่อน

 

คุณสมบัติด้านเสีย หมายถึง อ่อนแอ ทำตนไม่มีสาระ ไม่แก่นสาร ไม่มีหลักเกณฑ์ในชีวิต มักมากในการกิน ปล่อยตัวไปกับการหาความสุข เปลี่ยนแปลงง่าย เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่หลัก ไม่แน่นอนเพ้อฝัน ชอบที่จะนึกคิดไปเอง  ไม่เอาไหน ถูกหลอกง่าย ลอกและเหลวไหล  ลังเล ขี้ใจน้อย ขาดความเชื่อมั่น ขี้กลัว ตระหนกตกใจง่าย หลบเลี่ยง เรื่อยเฉื่อย ตื่นกลัวง่าย

 

แสดงถึงจิตใจ หมายถึง ใจเย็น  ขี้สงสาร เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นผู้ตาม นุ่มนวล จินตนาการ เชื่อฟังง่าย

 

บุคลิกภาพ หมายถึง ผู้หญิง บุคลิกผู้หญิง ถ้าเป็นชายก็จะมีกิริยาเหมือนผู้ชาย

 

บุคคล หมายถึง สตรี  ราชินี  แม่ศรีเรือน  แม่ครัว นักสังคมสงเคราะห์

 

สถานที่ หมายถึง บ้าน โรงแรม ห้องนอน เนอสเซอรี่ สนามเด็กเล่น  สถานที่ใก้ลน้ำ ร้านอาหาร หน่วยงานการสงเคราะห์ ร้านค้าเกี่ยวกับสตรี สถานที่ธรรมซาติใก้ลน้ำ ห้องน้ำ  ท่าเรือ

 

เหตุการณ์ หมายถึง การเกื้อกูล  ช่วยเหลือ การบริการทุกเรื่อง เหตุการณ์ที่เกิดจากการเกรงอกเกรงใจ การเพ้อฝัน ใช้ในการกะระดูของสตรี

 

สิ่งของ หมายถึง สิ่งของบริโภค อาหารของเหลว  อาหารประเภทน้ำๆ  น้ำจืด เครื่องใช้สตรี ของใช้ในครัวเรือน ของที่นำมาบริจาคเพื่อเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่น ของใช้ของมารดา ของใช้แบบบางเล็กๆน้อยๆ

 

อาชีพ หมายถึง นางพยาบาล แพทย์ ผดุงครรภ์ สถานสงเคราะห์  การบริการ คนรับใช้ แม่ครัว แม่บ้าน แม่ครัว แอร์ สจ๊วต ทำงานเกี่ยวกับน้ำ ร้านค้าอาหาร  อาชีพเกี่ยวกับอาหาร ทำงานเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รับรอง  งานสาธารณะชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายหญิง ชาวประมง กลาสีเรือ การขนส่ง นักท่องเที่ยว มัคคุเทสก์ นักประพันธ์ เลขานุการ  งานไม่แน่นอน

 

ผิวพรรณ-รูปร่าง หมายถึง ผิวพรรณผุดผ่อง ขาวนวล รูปร่างแบบางสันทัด

 

อวัยวะ หมายถึง แขน นัยน์ตา อก นม กระเพาะอาหาร น้ำเหลือง ต่อมน้ำเหลือง  ต่อมไร้ท่อ มดลูกส่วนท่อรังไข่

 

โรค หมายถึง เกี่ยวกับช่องท้อง อาหารเป็นพิษ เกี่ยวกับอก เต้านม  เกี่ยวกับสายตา นัยน์ตา เกี่ยวกับหู

 

แสดงจริต หมายถึง อ่อนไหวง่าย หวั่นไหวง่าย นุ่มนวล งาม

                                          

วัน หมายถึง จันทร์

 

วัย หมายถึง สาวรุ่น

 

เพศ หมายถึง หญิง

 

ทิศ หมายถึงตะวันออก

  

รสซาติ หมายถึง รสหวาน

 

วัตถุ หมายถึง วัตถุของเหลว  อาหาร ของกินได้  เครื่องสำอางค์ เสื้อผ้า

 

รูปร่าง หมายถึง อวบท้วม บางตำราว่า แบบบาง

 

สี หมายถึง ขาว นวล เหลือง เหลืองนวล เหลืองมะนาว

 

อัญมณี หมายถึง เพชรดี  ไข่มุก

 

พืช หมายถึง ไม้กินผล ไม้ประดับ กล้วยไม้ ไม้ดอก

 

สัตว์ หมายถึง แมว เสือ(ตัวเล็ก) สัตว์น้ำ ปู

 

  

ที่มา : โหราศาสตร์ไทย เรียนด้วยตนเอง โดย อ.อรุณ ลำเพ็ญ 

        โหราศาสตร์ไทย วิทยาการแห่งความอัปยศ ยอดธง ทับทิวไม้  • images.jpg
  ความหมายดาว เป็นความหมายที่จะนำมาใช้เป็นหลักในการพยากรณ์ ซึ่งจะมีความหมายตั้งแต่ดาวอาทิตย์ จนถึง ดาวมฤตยู ในความหมายดาวนี้เกิดจากการเก็บสถิติ ตำราและจากประสบการณ์ของครูบาอาจารย์ บร...

 • 1460380236312.jpg
  ดวงความหมาย .. ดาวอาทิตย์ ดาวอาทิตย์ เราใช้เลข ๑ แทนดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ ถือครองทางทิศอิสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ)ดาวอาทิตย์ จัดเป็นดาวบาปพระเคราะห์ ธาตุไฟ ตามตำนานดาวอาทิตย์ ได้สร้า...

 • พระอังคาร ๒.jpg
  ความหมาย .. ดาวอังคารดาวอังคาร เราใช้เลข ๓ แทนดาวอังคารดาวอังคาร ถือครองทางทิศอาคเนย์ ( ตะวันออกเฉียงใต้ )ดาวอังคาร จัดเป็นดาวบาปพระเคราะห์ ธาตุลมดาวอังคาร ตามตำนานการเกิดดาวอังคาร...

 • พระพุธ ๒.jpg
  ความหมาย .. ดาวพุธ ดาวพุธ เป็นตัวแทนของเลข ๔ เราจึงใช้เลข๔ แทนดาวพุธ ดาวพุธ ถือครองทางทิศทักษิณ ( ทิศใต้ ) ดาวพุธ จัดเป็นดาวศุภพระเคราะห์ ธาตุน้ำ ตามตำนานดาวพุธ ได้สร้างจากช้าง...

 • พระพฤหัส ๑.jpg
  ความหมาย .. ดาวพฤหัส เลข๕ เป็นเลขแทนดาวพฤหัส เราใช้จึงใช้เลข๕ แทนการอ่านดาวพฤหัส ดาวพฤหัส ถือครองทางทิศประจิม (ตะวันตก) ดาวพฤหัส จัดเป็นดาวศุภพระเคราะห์ ธาตุดิน ตำนานดา...

 • พระศุกร์ ๒.jpg
  ความหมาย .. ดาวศุกร์ ในทางโหราศาสตร์ เราใช้เลข ๖ แทนดาวศุกร์ ดาวศุกร์ ถือครองทางทิศเหนือ ดาวศุกร์ จัดเป็นดาวศุภพระเคราะห์ ธาตุน้ำ(จัดอยู่น้ำ ประเภทน้ำฝน) ตามตำนานดาวศุก...

 • พระเสาร์ ๒.jpg
  ความหมาย .. ดาวเสาร์ เราใช้เลข ๒ แทนดาวเสาร์ในการพยากรณ์ ดาวเสาร์ ถือครองทางทิศตะวันตกเฉียงใต้(หรดี) ดาวเสาร์ จัดเป็นดาวบาปพระเคราะห์ ธาตุไฟ ตามตำนานโหรฯ ดาวเสาร์สร้าง...

 • พระราหู.jpg
  ความหมาย .. ดาวราหู ดาวราหู เราไม่จัดว่าดาวแต่ก็ยังเคยชินเรียกเป็นดาว เราใช้เลข ๘ แทนดาวราหู ดาวราหู ถือครองทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ( พายัพ ) ดาวราหู จัดเป็นดาวบาปพระเคร...

 • พระเกตุ.jpg
  ความหมาย .. ดาวเกตุ ดาวเกตุ เราใช้เลข ๙ แทนดาวเกตุ ว่ากันดาวเกตุ เป็นส่วนหางของดาวราหู จึงไม่จัดว่าเป็นดาวที่ไม่มีตัวตน พระเกตุถือกำเนิดเกิดขึ้นจากแหล่งน้ำทางทิศใต้ ให้ถือมี...

 • images.jpg
  ความหมาย .. ดาวมฤตยูดาวมฤตยู เราใช้เลข ๐ แทนดาวมฤตยูดาวมฤตยู เป็นดาวใหม่จึงไม่มีการกำหนดกำลังตามทักษา ดาวมฤตยู ไม่ได้มีการจัดว่าดาวมฤตยูว่าเป็นดาวบาปพระเคราะห์ แต่อานุภาพให้ความร้...
Visitors: 25,568