ความหมายดาวจันทร์ (๒)

ความหมาย ดาวจันทร์


 
                              ความหมายดาว จันทร์

          ดาวจันทร์  เราใช้เลข ๒  แทนดาวจันทร์
          ดาวจันทร์  ถือครองทางทิศบรูพา (ตะวันออก)
          ดาวจันทร์  จัดเป็นดาวศุภเคราะห์ ธาตุดิน
ตามตำนานดาวจันทร์ได้สร้างจากนางฟ้า ๑๕ ตน  ดาวจันทร์ มีกำลัง ๑๕  ตามทักษา
 
ดาวจันทร์เป็นดาวธาตุดิน ธรรมซาติของธาตุดิน จันทร์ซึ่งเป็นดินร่วมดินที่ชุ่มน้ำ มีความอ่อนไหว เบาบางบานุ่มนวล อ่อนโยน มีเสน่ห์ การเอาใจใส่ เรียบร้อย การบำรุง และมีความเปลี่ยนแปรได้ง่าย ดาวจันทร์จัดว่าเป็นตัวแทนแห่งอิสตรี
 
ความหมายทั่วไป ความหมายเป็นสตรี หรือคล้ายสตรี ความสวยงามแบบมีเสน่ห์ ความสงบเสงี่ยม ความนุ่มนวล ละเมียดละไม ความสวยงามที่สุภาพ มีเสนห์ สะอาดหมดจด ความเมตตาปราณี ความช่วยเหลืออุปการะ ความเห็นอกเห็นใจ  การพยาบาล การอนุบาล อนามัย ความละเอียดอ่อน ความคิดฝัน สาธารณะประโยชน์ การเดินทาง ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สั่งสอนง่าย สิ่งที่ทำเป็นกิจวัตรประจำวัน รากเหง้า หลักฐาน ครอบครัว ฐานะ 
 
คุณสมบัติด้านดี หมายถึงมีจินตนาการ ความสร้างสรรค์ ปรับตัวได้ทุกสภาวะ รับรู้ความรู้สึกกับผู้คนได้ดี เบิกบาน ร่าเริง สดใส สบายใจ อบอุ่น ช่างเออกเอาใจ เมตตา ช่วยเหลือเกื้อกูล มีความเห็นอดเห็นใจโอบอ้อมอารี มีความเมตตากรุณา สุภาพ  รู้รับผิดชอบครอบครัว รักญาติพี่น้อง รักความมีระเบียบเรียบร้อย พอใจในความเป็นอยู่ ปรับตัวง่าย อบรมง่าย มองผู้อื่นในแง่ดี เกิดศรัทธาได้ง่าย ขี้เกรงใจ ประณีต ละเอียดอ่อน มีการปรับปรุงตัวเอง มีความยืดหยุ่นผ่อนปรนได้มาก 

คุณสมบัติด้านเสีย หมายถึง จิตใจอ่อนแอ โลเล มีอคติ ไม่มีความมั่นคง หวั่นไหวง่าย ผลัดวันประกันพรุ่ง เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย  ขุ่นมัวง่าย ทำตนไม่มีสาระ ไม่แก่นสาร ไม่มีหลักเกณฑ์ในชีวิต มักมากในการกิน เล่นหูเล่นตา ปล่อยตัวไปกับการหาความสุข เปลี่ยนแปลงง่าย เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่มีความจริงจังในทุกเรื่อง ไม่หลัก ไม่แน่นอนเพ้อฝัน ชอบสร้างวิมานในอากาศ ชอบที่จะนึกคิดไปเอง  ไม่เอาไหน ถูกหลอกง่าย ลอกและเหลวไหล  ลังเล ขี้ใจน้อย ขาดความเชื่อมั่น หูเบา ขี้กลัว ตระหนกตกใจง่าย หลบเลี่ยง เรื่อยเฉื่อย ตื่นกลัวง่าย หยิบโหย่ง 
 
แสดงถึงจิตใจ หมายถึง ใจเย็น ใจอ่อน ขี้สงสาร เชื่อคนง่าย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เอื้ออาทร  ความอบอุ่น ความห่วงใย เป็นผู้ตาม เป็นห่วง พะวงหน้าพะวงหลัง นุ่มนวล จินตนาการ เชื่อฟังง่าย เพ้อฝัน รับครอบครัว ดูแลครอบครัว การแสดงออกเห็นแก่ตัว(เพื่อครอบครัว) 
 
บุคลิกภาพ หมายถึง ผู้หญิง บุคลิกผู้หญิง ถ้าเป็นชายก็จะมีกิริยาเหมือนหญิง(กระตุ้งกระติ้ง)
 
บุคคล หมายถึง สตรี ภรรยา แม่ พระราชินี  สตรีสูงศักดิ์ ท่านผู้หญิง คุณหญิง คุณนาย  นางพยาบาล แม่ศรีเรือน แม่บ้าน  แม่ครัว คนครัว สาวใช้ คนติดบ้าน คนติดห้องนอน นักสังคมสงเคราะห์ นักเดินทาง คนขับรถ คนเดินเรือ กะลาสีเรือ ชาวประมง(ไต๋ก๋ง) แพทย์หญิง เภสัช แพทย์-พยาบาลผดุงครรภ์ นักประพันธ์ ผู้ให้บริการแก่บุคคลทั่วไป ประชาชนทั่วไป ช่างเสื้อ ช่างเสริมสวย นางแบบ ดีไซส์เนอร์(อังคารกับพฤหัสสัมพันธ์ร่วม)

สถานที่ หมายถึง บ้าน โรงพยาบาล โรงแรม โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนนายเรือ(สัมพันธ์เสาร์) ห้องนอน ห้องน้ำ เนอสเซอรี่  บ้านพักคนชรา สนามพยาบาล สถานสงเคราะห์ สนามเด็กเล่น  สถานที่ใก้ลน้ำ ร้านอาหาร ห้องอาหาร เบเกอรรี่ หน่วยงานการสงเคราะห์ ร้านค้าเกี่ยวกับสตรี สถานที่ธรรมซาติใก้ลน้ำ ห้องน้ำ ท่าน้ำ ท่าเรือ แพปลา สะพานปลา ท่ารถ ท่าขนส่ง สถานที่ที่เกี่ยวกับน้ำ สระว่ายน้ำ น้ำ บ่อน้ำ คลอง ทะเลสาบ แหล่งน้ำต่างๆ เขือน อ่างเก็บน้ำ แก้มลิง ตลาด แหล่งชุมชน 
 โรงน้ำแข็ง โรงงานทำน้ำดื่ม โรงผลิตสุรา ตลาด โรงเรียนเสริมสวย ร้านเสริมสวย โรงงานเครื่องสำอางค์ ร้านแว่นตา โรงงานผลิตผ้า โรงงานทอผ้า ร้านขายเสื้อผ้า พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ 

เหตุการณ์ หมายถึง การบริการทุกเรื่อง การช่วยเหลือ การเกื้อกูล การบรรเทาสาธารณภัย  การดูแลการรักษา เหตุการณ์ที่เกิดจากการเกรงอกเกรงใจ การเพ้อฝัน ใช้ในการกะมีระดูของสตรี
 
สิ่งของ หมายถึง สิ่งของบริโภค อาหารของเหลว  อาหารประเภทน้ำๆ  น้ำจืด เครื่องใช้สตรี ของใช้ในครัวเรือน ของที่นำมาบริจาคเพื่อเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่น ของใช้ของมารดา ของใช้ของแต่งตัวของผู้หญิง 
เครื่องภาชนะเครื่องเรือน อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัว ภาชนะสำหรับใส่ของเหลว ถ้วยชาม

อาชีพ หมายถึง นางพยาบาล แพทย์ ผดุงครรภ์ สถานสงเคราะห์  พี่เลี้ยงเด็ก คนรับใช้ แม่ครัว แม่บ้าน เชฟ งานประดิษฐ์ งานด้านการบริการ แอร์ สจ๊วต ทำงานเกี่ยวกับน้ำ ร้านค้าอาหาร  อาชีพเกี่ยวกับอาหาร ทำงานประดิษฐ์ประดอย งานฝีมือ งานเย็บปักถักร้อย เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รับรอง  งานสาธารณะชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายหญิง ชาวประมง กลาสีเรือ การขนส่งทางน้ำ เการเดินเรือ นักท่องเที่ยว มัคคุเทสก์ นักประพันธ์ เลขานุการ บรรณาธิการ บรรณารักษ์  ชิปปิ้ง งานการท่า ท่าเรือ งานทอผ้า งานที่ไม่แน่นอน 
 
ผิวพรรณ-รูปร่าง หมายถึง ตัวเล็กอรชร ผิวพรรณผุดผ่อง ขาวนวล มีน้ำมีนวล หรือไม่เข้มไปเลยแต่ไม่ใช่ดำ  รูปร่างแบบางสันทัด
     
อวัยวะ หมายถึง แขน นัยน์ต(ตาซ้าย) ใบหน้า แขน มือ อก นม กระเพาะอาหาร  ท้อง น้ำเหลือง ต่อมน้ำเหลือง  ต่อมไร้ท่อ ต่อมไร้ท่อต่างๆ ฮอร์โมน  มดลูก มดลูกส่วนท่อรังไข่ ลิ้นหัวใจ เลือด ของเหลว กระเพาะปัสสาวะ 
 
โรค หมายถึง เกี่ยวกับช่องท้อง ถ้ามีลมในท้องมักมี(ราหูสัมพันธ์ร่วม) อาหารเป็นพิษ เกี่ยวกับอก เต้านม  เกี่ยวกับสายตา นัยน์ตา เกี่ยวกับหู เลือด เกี่ยวกับหัวใจมักเป็นส่วนลิ้นหัวใจ
 
แสดงจริต หมายถึง อ่อนไหวง่าย หวั่นไหวง่าย นุ่มนวล งาม
                                          
วัน หมายถึง จันทร์
 
วัย หมายถึง สาวรุ่น
 
เพศ หมายถึง หญิง
 
ทิศ หมายถึงตะวันออก
  
รสซาติ หมายถึง รสหวาน
 
วัตถุ หมายถึง วัตถุของเหลว  อาหาร ของกินได้ เครื่องแก้ว  เครื่องสำอางค์ เสื้อผ้า(ไม่ใช่ตามแฟชั่น)
 
รูปร่าง หมายถึง อวบท้วม บางตำราว่า แบบบาง (ตามประสบการณ์จะใช้บอบบาง)
 
สี หมายถึง ขาว นวล เหลือง เหลืองนวล เหลืองไข่ไก่ เหลืองมะนาว
 
อัญมณี หมายถึง เพชรดี  ไข่มุก เครื่องเงิน
 
พืช หมายถึง ผักสวนครัว พืชให้ผลกินได้  ไม้ประดับ กล้วยไม้ ไม้ดอก พืชน้ำ 


สัตว์ หมายถึง แมว เสือ(ตัวเล็ก) สัตว์น้ำ ปู
​​​​​​​
 
  
ที่มา : โหราศาสตร์ไทย เรียนด้วยตนเอง โดย อ.อรุณ ลำเพ็ญ 
        โหราศาสตร์ไทย วิทยาการแห่งความอัปยศ ยอดธง ทับทิวไม้ 

  • ความหมายดาว .. อาทิตย์ ดาวอาทิตย์ เราใช้เลข๑ เป็นสัญลักษณ์แทนดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ ถือครองทางทิศอิสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ)อาทิตย์ เป็นดาวธาตุไฟ จัดอยู่ในประเภทดาวบาปพระเคราะห์ให...

  • ความหมายดาวอังคารความหมายดาวอังคารดาวอังคาร เราใช้เลข ๓ แทนดาวอังคารดาวอังคารถือครองทางทิศอาคเนย์ ( ตะวันออกเฉียงใต้ )ดาวอังคาร จัดเป็นดาวบาปพระเคราะห์ ธาตุลมดาวอังคาร ตามตำนานการเ...

  • ความหมายดาวพุธดาวพุธเป็นตัวแทนของเลข ๔ เราจึงใช้เลข๔ แทนดาวพุธดาวพุธถือครองทางทิศทักษิณ ( ทิศใต้ )ดาวพุธ จัดเป็นดาวศุภพระเคราะห์ ธาตุน้ำตามตำนานดาวพุธ ดาวพุธจึงมีกำลัง ๑๗ ตามทักษา ...

  • ความหมายดาวพฤหัสที่คนเรียนดวงควรรู้ความหมาย .. ดาวพฤหัสเลข๕ เป็นเลขแทนดาวพฤหัสเราใช้จึงใช้เลข๕ แทนการอ่านดาวพฤหัสดาวพฤหัส ถือครองทางทิศประจิม (ตะวันตก)ดาวพฤหัส จัดเป็นดาวศุภพระเครา...

  • ความหมาย .. ดาวศุกร์ในทางโหราศาสตร์เราใช้เลข ๖ แทนดาวศุกร์ดาวศุกร์ถือครองทางทิศเหนือดาวศุกร์ จัดเป็นดาวศุภพระเคราะห์ ธาตุน้ำ(จัดอยู่น้ำ ประเภทน้ำฝน)ตามตำนานดาวศุกร์ถูกสร้างขึ้นจากพ...

  • ความหมาย .. ดาวเสาร์ เราใช้เลข ๗ แทนดาวเสาร์ในการพยากรณ์ ดาวเสาร์ถือครองทางทิศตะวันตกเฉียงใต้(หรดี) ดาวเสาร์ จัดเป็นดาวบาปพระเคราะห์ ธาตุไฟ ตามตำนานโหรฯ ดาวเสาร์สร้างจากเสือ ๑๐ ตั...

  • s ความหมายราหู ที่คนเรียนดวงควรรู้ ความหมาย .. ดาวราหู ดาวราหูดาวราหู เราไม่จัดว่าดาวแต่ก็ยังเคยชินเรียกเป็นดาว เราใช้เลข ๘ แทนดาวราหู ดาวราหูถือครองทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ( พาย...

  • ความหมายดาวเกตุ ที่คนเรียนดวงควรรู้ ​​​​​​​ความหมาย .. ดาวเกตุดาวเกตุเราใช้เลข ๙ แทนดาวเกตุ ว่ากันดาวเกตุเป็นส่วนหางของดาวราหู จึงไม่จัดว่าเป็นดาวที่ไม่มีตัวตน จึงไม่มีเรือนให้ถือค...

  • ความหมาย ดาวมฤตยูที่คนเรียนดวงควรรู้ ความหมาย .. ดาวมฤตยู ดาวมฤตยูเราใช้เลข ๐ แทนดาวมฤตยูดาวมฤตยูเป็นดาวใหม่จึงไม่มีการกำหนดกำลังตามทักษา ไม่มีตำนานดาว โหราศาสตร์สากลจัดให้เป็...
Visitors: 87,109