ความหมายดาวอาทิตย์

ดวงความหมาย .. ดาวอาทิตย์


ดาวอาทิตย์  เราใช้เลข ๑ แทนดาวอาทิตย์


ดาวอาทิตย์  ถือครองทางทิศอิสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ)


ดาวอาทิตย์ จัดเป็นดาวบาปพระเคราะห์ ธาตุไฟ


ตามตำนานดาวอาทิตย์ ได้สร้างจากราชสีห์ ๖ ตัว จึงทำให้มีกำลังเท่ากับ ๖ ตามทักษา


ดาวอาทิตย์เป็นดาวธาตุไฟ ธรรมซาติไฟจะร้อน ดูง่าย ดูจากดวงอาทิตย์สิคะ เราจะรู้สึกร้อน เปรียบเทียบใก้ลๆตัวจะได้จำกันได้ง่ายๆนะคะ ที่ที่ร้อนมักแห้ง ฉะนั้นดวงชะตาใดที่มีดาวอาทิตย์เข้มแข้งมากมักจะแห้ง ไม่ชุ่มชื้น เรานึกกันต่อว่าดาวอาทิตย์มักจะให้อะไรคะความร้อน ความร้อนมักจะให้พลังงาน ดาวอาทิตย์ให้อะไรอีกคะ ให้อำนาจ ให้แสงสว่างไงคะ ฉะนั้นอยากจะรับไม่อยากรับ ดาวอาทิตย์ก็ยังคงส่องแสงให้ บอกอะไรคะ บ่งถึงเบ็ดเสร็จขาด ร้อนอย่างพระอาทิตย์ ร้อนได้ไหม้เกรียม ฉะนั้นทำให้รู้ว่าร้อนแรง เข้มแข็ง ยึดมั่น แน่วแน่ นั่นคือลักษณะของดาวอาทิตย์ไงคะ ฉะนั้นการที่เราเห็นดาวอาทิตย์เป็นอย่างไร ก็จะทำให้เราจำได้ง่ายขึ้นนะจ๊ะ

 

คุณสมบัติด้านดี หมายถึง จะมีลักษณะ ชอบที่ช่วยเหลือมวลมนุษย์ , ให้แสงสว่าง , ชี้นำ , มีปัญญาฉลาดว่องไว ,กล้าหาญ ,เด็ดขาด , ใจคอกว้างขวาง ,จริงจังต่อเพื่อนฝูง , มีมนุษยธรรม , เจตนาดี , ซื่อสัตย์ ,คิดการใหญ่, ชอบพัฒนา , มีความคิดด้านบวก ,มีเกียรติ ,รักศักดิ์ศรี ,รักก้าวหน้า,การกระทำใหม่ๆ , มีมนุษยธรรม ,ใจกว้าง ,มั่นคง ,เป็นคนมีเกรียติ, เป็นคนที่ชื่นชอบ ,มีความรับผิดชอบ , ขยันขันแข็งและจริงจัง 

 

คุณสมบัติด้านเสีย หมายถึง จะมีลักษณะ ไร้เกรียติ ,ก้าวร้าว , ชอบใช้กำลัง , วางกิริยาท่าทางจองหอง , ชอบอวด , ชอบนำ ,คิดการณ์ใหญ่ , หน้าใหญ่ใจโต , สุรุ่ยสุร่าย , โหดเหี้ยมทารุณ , ไม่ละอายต่อบาป , มักเห็นแก่ได้ , โง่แกมหยิ่ง , โง่อวดฉลาด ,ฉลาดแกมโกง ,ขาดความยั้งคิด ,ชอบควบคุม , ไม่ชอบรอ ,ทะเยอทะยาน ,ชอบทำตนเจ้ายศเจ้าอย่าง ,ยกตนข่มท่าน, ยโสโอหัง , ใจเร็วด่วนได้

 

แสดงถึงจิตใจ หมายถึง ความใจร้อน , ใจเร็ว , ใจไม่สงบ , หงุดหงิด ,ติดยศ ,ติดเกรียติ ,ติดชื่อเสียง , ดิ้นรน ,มักใหญ่ใฝ่สูง ,ชอบควบคุมครอบงำ ,ใจนักเลง , ไม่ชอบเสียหน้า ,ชอบการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความก้าวหน้า 

 

บุคลิกภาพ หมายถึงบุคคลที่มีบุคลิกโดดเด่น ,ดูมีอำนาจ , ดูสง่า ,ดูดี ,ดูภูมิฐาน ,ดูน่าเชื่อถือ ,น่านับถือ ,ดูมีเกรียติ ,ดูองอาจ ,ดูน่าเกรงขาม  ,ดูหยิ่ง ,ดูถือตัว ,ดูไม่ช่างเล่น ,ดูคล่องแคล่ว

 

บุคคล หมายถึง ผู้นำ , พระราชา , เจ้าเมือง , เจ้านาย , ผู้นำฝ่ายบริหาร , ผู้มีอำนาจในการปกครอง , ผู้ที่มีตำแหน่งสูง , คนที่มีความชื่นชอบจากประชาชน ,นายทหารชั้นผู้ใหญ่ , ผู้บังคับบัญชา , ประธานาธิบดี , นายกรัฐมนตรี , ผู้ว่าราชการจังหวัด , นายอำเภอ ,ข้าราชการชั้นหัวหน้า , นายกเทศมนตรี ,หัวหน้าปกครองบ้าน , พ่อ , ผู้ให้ชีวิต , สามีในดวงหญิง(ในบางตำรา)  , เจ้าของกิจการ ,ข้าราชการ , ผู้จัดการ ,หัวหน้าช่างฯ 

 

สถานที่ หมายถึง พระราชวัง , วัง ,ทำเนียบรัฐบาล , สถานที่ราชการ , สถานที่มีเกรียติ , สถานที่ให้พลังงาน , โรงไฟฟ้า ,ธนาคารแห่งซาติ ,สถานที่โอ่อ่าหรูหรา

 

เหตุการณ์ หมายถึง การได้รับเกรียติ , การได้รับชื่อเสียง ,การได้หน้าตา , การเลื่อนยศ ,ประดับเกรียติ

 

สิ่งของ หมายถึง ตราตั้ง ,เครื่องราชฯ , เครื่องประดับยศ ,ดาว ,หลอดไฟ , เพชร ,เครื่องประดับแวววาว

 

อาชีพ หมายถึง ราชการ , กิจการตนเอง , ทำงานเอกเทศ ,งานโครงการ ,งานจิวเวลรี่เครื่องประดับเพชร , ช่างไฟ , ช่างทอง ,ช่างเครื่องประดับฯ ,

 

ผิวพรรณ-รูปร่าง หมายถึง บางแต่สมส่วน , สันทัด , ไม่สูง ,ไม่ต่ำเตี้ย , ผิวสองสี , ใบหน้ากลมติดมีแก้ม ,ตามักมีสีน้ำผึ้ง ,เส้นมักมีสีไม่เข้มจัดและไม่อ่อนเกินไป ,

 

อวัยวะ หมายถึง ตา , เกี่ยวกับสายตา ,หัวใจ, ควบคุมเกี่ยวกับหัวใจ ,หลัง , ด้านหลังส่วนบน , การสูบฉีดโลหิต ,ระบบไหลเวียนโลหิต ,สภาพไหลเวียนของหลอดเลือดแดง ,ดวงตาขวาสำหรับชาย ,ดวงตาซ้ายสำหรับหญิง , หลอดเลือดโลหิตแดง , กระดูกสันหลังบั้นเอว , หู , จมูก

 

โรค หมายถึง โรคหัวใจหรือเก่ียวกับหัวใจ , โรคเกี่ยวกับตาหรือสายตา ,โรคความดัน, ตะคริวชัก , โรคเกี่ยวกับสันหลังหรือบั้นเอว ,ไข้ขึ้นสูง , ไข้หวัด , มาเลเรีย ,ปวดหัวตัวร้อน

 

แสดงจริต หมายถึง ปัญญาจริต (ปัญญาว่องไว)

 

วัน หมายถึง วันอาทิตย์

 

วัย หมายถึง คนที่อายุระหว่าง ๑ ถึง ๑๐ ปี (วัยเด็ก วัยอ่อน )

 

เพศ หมายถึง เพศชาย

 

รสซาติ หมายถึง รสเผ็ดร้อน

 

สัตว์ หมายถึง ครุฑ , ราชสีห์ , นกอินทรีย์

 

วัตถุรูปร่าง หมายถึง รูปทรงกลม หรือรูปดาวที่มีรัศมีเป็นแฉก

 

ทิศ หมายถึง อิสาน หรือ ตะวันออกเฉียงเหนือ

 

สี หมายถึง สีแดง , แดงสด , แดงเพลิง , แดงชาด , ระกำ , แดงอิฐ , สีทอง , สีทับทิม

 

อัญมณี หมายถึง พลอยสีแดง , ทับทิม , พลอยสีส้ม , สีทอง

 

แร่-โลหะ หมายถึง ทองคำ , แร่ที่ดูแวววาว 

 

  

ที่มา : โหราศาสตร์ไทย เรียนด้วยตนเอง โดย อ.อรุณ ลำเพ็ญ 

        โหราศาสตร์ไทย วิทยาการแห่งความอัปยศ ยอดธง ทับทิวไม้ 

 


  • ความหมาย ดาวจันทร์ ความหมายดาว จันทร์ ดาวจันทร์ เราใช้เลข ๒ แทนดาวจันทร์ ดาวจันทร์ถือครองทางทิศบรูพา (ตะวันออก) ดาวจันทร์ จัดเป็นดาวศุภเคราะห์ ธาตุดินตามต...

  • ความหมายดาวอังคารความหมายดาวอังคารดาวอังคาร เราใช้เลข ๓ แทนดาวอังคารดาวอังคารถือครองทางทิศอาคเนย์ ( ตะวันออกเฉียงใต้ )ดาวอังคาร จัดเป็นดาวบาปพระเคราะห์ ธาตุลมดาวอังคาร ตามตำนานการเ...

  • ความหมายดาวพุธดาวพุธเป็นตัวแทนของเลข ๔ เราจึงใช้เลข๔ แทนดาวพุธดาวพุธถือครองทางทิศทักษิณ ( ทิศใต้ )ดาวพุธ จัดเป็นดาวศุภพระเคราะห์ ธาตุน้ำตามตำนานดาวพุธ ดาวพุธจึงมีกำลัง ๑๗ ตามทักษา ...

  • ความหมายดาวพฤหัสที่คนเรียนดวงควรรู้ความหมาย .. ดาวพฤหัสเลข๕ เป็นเลขแทนดาวพฤหัสเราใช้จึงใช้เลข๕ แทนการอ่านดาวพฤหัสดาวพฤหัส ถือครองทางทิศประจิม (ตะวันตก)ดาวพฤหัส จัดเป็นดาวศุภพระเครา...

  • ความหมาย .. ดาวศุกร์ในทางโหราศาสตร์เราใช้เลข ๖ แทนดาวศุกร์ดาวศุกร์ถือครองทางทิศเหนือดาวศุกร์ จัดเป็นดาวศุภพระเคราะห์ ธาตุน้ำ(จัดอยู่น้ำ ประเภทน้ำฝน)ตามตำนานดาวศุกร์ถูกสร้างขึ้นจากพ...

  • ความหมาย .. ดาวเสาร์ เราใช้เลข ๗ แทนดาวเสาร์ในการพยากรณ์ ดาวเสาร์ถือครองทางทิศตะวันตกเฉียงใต้(หรดี) ดาวเสาร์ จัดเป็นดาวบาปพระเคราะห์ ธาตุไฟ ตามตำนานโหรฯ ดาวเสาร์สร้างจากเสือ ๑๐ ตั...

  • ความหมายราหู ที่คนเรียนดวงควรรู้ ความหมาย .. ดาวราหู ดาวราหู เราไม่จัดว่าดาวแต่ก็ยังเคยชินเรียกเป็นดาว เราใช้เลข ๘ แทนดาวราหู ดาวราหูถือครองทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ( พายัพ ) ด...

  • ความหมายดาวเกตุ ที่คนเรียนดวงควรรู้ ความหมาย .. ดาวเกตุ ดาวเกตุเราใช้เลข ๙ แทนดาวเกตุ ว่ากันดาวเกตุเป็นส่วนหางของดาวราหู จึงไม่จ...

  • ความหมายดาว มฤตยูที่คนเรียนดวงควรรู้ ความหมาย .. ดาวมฤตยู ดาวมฤตยูเราใช้เลข ๐ แทนดาวมฤตยู ดาวมฤตยูเป็นดาวใหม่จึงไม่มีการกำหน...
Visitors: 35,746