ความหมายดาว


 • images.jpg
  ความหมายดาว เป็นความหมายที่จะนำมาใช้เป็นหลักในการพยากรณ์ ซึ่งจะมีความหมายตั้งแต่ดาวอาทิตย์ จนถึง ดาวมฤตยู ในความหมายดาวนี้เกิดจากการเก็บสถิติ ตำราและจากประสบการณ์ของครูบาอาจารย์ บร...

 • 1460380236312.jpg
  ดวงความหมาย .. ดาวอาทิตย์ ดาวอาทิตย์ เราใช้เลข ๑ แทนดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ ถือครองทางทิศอิสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ)ดาวอาทิตย์ จัดเป็นดาวบาปพระเคราะห์ ธาตุไฟ ตามตำนานดาวอาทิตย์ ได้สร้า...

 • พระจันทร์ ๒.jpg
  ความหมาย .. ดาวจันทร์ ดาวจันทร์ เราใช้เลข ๒ แทนดาวจันทร์ ดาวจันทร์ ถือครองทางทิศบรูพา (ตะวันออก) ดาวจันทร์ จัดเป็นดาวศุภเคราะห์ ธาตุดิน ตามตำนานดาวจันทร์ได้สร้างจากนางฟ้า ๑๕ ตน...

 • พระอังคาร ๒.jpg
  ความหมาย .. ดาวอังคารดาวอังคาร เราใช้เลข ๓ แทนดาวอังคารดาวอังคาร ถือครองทางทิศอาคเนย์ ( ตะวันออกเฉียงใต้ )ดาวอังคาร จัดเป็นดาวบาปพระเคราะห์ ธาตุลมดาวอังคาร ตามตำนานการเกิดดาวอังคาร...

 • พระพุธ ๒.jpg
  ความหมาย .. ดาวพุธ ดาวพุธ เป็นตัวแทนของเลข ๔ เราจึงใช้เลข๔ แทนดาวพุธ ดาวพุธ ถือครองทางทิศทักษิณ ( ทิศใต้ ) ดาวพุธ จัดเป็นดาวศุภพระเคราะห์ ธาตุน้ำ ตามตำนานดาวพุธ ได้สร้างจากช้าง...

 • พระพฤหัส ๑.jpg
  ความหมาย .. ดาวพฤหัส เลข๕ เป็นเลขแทนดาวพฤหัส เราใช้จึงใช้เลข๕ แทนการอ่านดาวพฤหัส ดาวพฤหัส ถือครองทางทิศประจิม (ตะวันตก) ดาวพฤหัส จัดเป็นดาวศุภพระเคราะห์ ธาตุดิน ตำนานดา...

 • พระศุกร์ ๒.jpg
  ความหมาย .. ดาวศุกร์ ในทางโหราศาสตร์ เราใช้เลข ๖ แทนดาวศุกร์ ดาวศุกร์ ถือครองทางทิศเหนือ ดาวศุกร์ จัดเป็นดาวศุภพระเคราะห์ ธาตุน้ำ(จัดอยู่น้ำ ประเภทน้ำฝน) ตามตำนานดาวศุก...

 • พระเสาร์ ๒.jpg
  ความหมาย .. ดาวเสาร์ เราใช้เลข ๒ แทนดาวเสาร์ในการพยากรณ์ ดาวเสาร์ ถือครองทางทิศตะวันตกเฉียงใต้(หรดี) ดาวเสาร์ จัดเป็นดาวบาปพระเคราะห์ ธาตุไฟ ตามตำนานโหรฯ ดาวเสาร์สร้าง...

 • พระราหู.jpg
  ความหมาย .. ดาวราหู ดาวราหู เราไม่จัดว่าดาวแต่ก็ยังเคยชินเรียกเป็นดาว เราใช้เลข ๘ แทนดาวราหู ดาวราหู ถือครองทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ( พายัพ ) ดาวราหู จัดเป็นดาวบาปพระเคร...

 • พระเกตุ.jpg
  ความหมาย .. ดาวเกตุ ดาวเกตุ เราใช้เลข ๙ แทนดาวเกตุ ว่ากันดาวเกตุ เป็นส่วนหางของดาวราหู จึงไม่จัดว่าเป็นดาวที่ไม่มีตัวตน พระเกตุถือกำเนิดเกิดขึ้นจากแหล่งน้ำทางทิศใต้ ให้ถือมี...

 • images.jpg
  ความหมาย .. ดาวมฤตยูดาวมฤตยู เราใช้เลข ๐ แทนดาวมฤตยูดาวมฤตยู เป็นดาวใหม่จึงไม่มีการกำหนดกำลังตามทักษา ดาวมฤตยู ไม่ได้มีการจัดว่าดาวมฤตยูว่าเป็นดาวบาปพระเคราะห์ แต่อานุภาพให้ความร้...
Visitors: 25,497